123RF

Grupa krwi w aplikacji mObywatel?

Udostępnij:
Odpowiadając na interpelację poselską posła Macieja Wróbla z pytaniem o rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mobilnej mObywatel między innymi o dodanie grupy krwi, w połączeniu z numerem identyfikacyjnym PESEL, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, wyjaśnił, że konieczna jest analiza zasadności takiej usługi przez Ministerstwo Zdrowia.
Zwracając się w interpelacji do premiera, poseł Wróbel podkreślił, że cyfryzacja administracji publicznej postępuje z roku na rok, czego przykładem jest aplikacja mObywatel. Jednak nawet ona nie realizuje w pełni swoich założeń, przez co w wielu wypadkach elektroniczne dokumenty okazują się bezużyteczne.

– mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna oferująca mobilne wersje dokumentów w postaci usług cyfrowych, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Do korzystania z aplikacji wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. W ten sposób w aplikacji można mieć dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, recepty czy elektroniczny paszport covidowy. W związku z powyższym aplikacja ta ułatwi funkcjonowanie wielu obywatelom naszego kraju, jednakże nie jest w pełni funkcjonalna ze względu na niektóre braki. Mianowicie w aplikacji mObywatel nie ma danych dotyczących grupy krwi powiązanej z nr. PESEL danego obywatela RP. Dodanie tej funkcji pozwoliłoby znacznie skrócić procedury medyczne oraz zmniejszyć liczbę wykonywanych badań w celu ustalenia grupy krwi – napisał autor interpelacji, formułując konkretne pytania:
– czy resort planuje rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel?
– czy możliwe jest dodanie grupy krwi obywatela połączonej z numerem identyfikacyjnym PESEL każdego obywatela RP?
– czy zmiany w aplikacji konsultowane są także z Ministerstwem Zdrowia?
– kiedy należy spodziewać się zmiany przepisów tak, aby aplikacja faktycznie znajdowała zastosowanie w każdej sytuacji wymagającej potwierdzenia tożsamości?

Odpowiadając na pytania, wiceminister Michał Gramatyka podkreślił, że zauważalne jest stale rosnące zainteresowanie obywateli aplikacją mObywatel, którzy widzą potrzebę dodawania kolejnych dokumentów oraz usług.

– Jesteśmy gotowi wdrożyć każdy nowy dokument, pod warunkiem że jest to uzasadnione potrzebą biznesową, a także nie występują istotne ograniczenia prawne czy techniczne. Aby zgłosić dokument do wdrożenia, wystarczy, że instytucja odpowiedzialna za dany obszar złoży specjalny wniosek online – napisał wiceminister Gramatyka w odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji.

– W przypadku usługi związanej z udostępnianiem grupy krwi w aplikacji mObywatel wymagana jest analiza ze strony Ministerstwa Zdrowia, w zakresie zasadności takiego podejścia. Szczególnie z uwagi na fakt, że obecnie po stronie Ministerstwa Zdrowia trwają prace rozwojowe nad systemem e-zdrowie gromadzącym informacje na temat zdarzeń medycznych, które obejmują m.in. badania krwi – dodał.

Na pytanie, czy zmiany w aplikacji konsultowane są także z Ministerstwem Zdrowia, Gramatyka stwierdził: – Wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji mObywatel każdorazowo konsultowane i wypracowywane jest z instytucjami odpowiedzialnymi za dany obszar, zarówno w zakresie formalnoprawnym, jak i rozwiązań technicznych. Obecnie w Centralnym Ośrodku Informatyki trwają prace wytwórcze nad usługami: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza-dentysty. Ministerstwo Zdrowia obecnie analizuje możliwość uruchomienia w aplikacji Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi oraz Legitymacji Dawcy Przeszczepu (Szpiku).

Wiceminister poinformował, że w 2024 roku planowane są prace nad nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel. – Jesteśmy otwarci na uwagi resortów oraz innych podmiotów, jeśli dostrzegają potrzebę dodatkowego uregulowania procesu potwierdzania tożsamości przy pomocy tego dokumentu – przekazał.

Przeczytaj także: „PWZ w aplikacji mObywatel? – NIL zakończył prace”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.