Wyślij
Udostępnij:
 
 
Mikołaj Kuras/Agencja Wyborcza.pl

Ile poradni nie zwróciło pieniędzy za niewykonania?

Źródło: Sejm
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 30.06.2022
 
 
45 ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży odmówiło podpisania aneksów i zwrotu ok. 12 mln zł za niewykonanie świadczeń w latach 2020–2021.
Dowiedzieliśmy się o tym z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację posła Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Matusznego.

Pytanie posła Matusznego
Poseł Matuszny w interpelacji poselskiej poprosił o informacje dotyczące dostępu do opieki psychologiczno-psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

– Nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży wprowadzono rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z 14 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1640) i wydanym na jego podstawie zarządzeniem prezesa NFZ. Wskazane pierwotnie w zarządzeniu warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej były jasno określone. Zarządzenie nie przewidywało konieczności zwrotów wypłacanych ryczałtów miesięcznych ani żadnego wstecznego ich rozliczania. NFZ zachęcał podmioty realizujące świadczenia psychiatryczne do podpisywania umów i organizowania ośrodków pomocy – podkreślił poseł, dodając, że „zarządzenie było jednak kilka razy nowelizowane, między innymi w grudniu 2020 r., w wyniku tego od 21 stycznia 2021 r. do ryczałtu dodano limity świadczeń, które ośrodki musiały wypełnić, aby otrzymać finansowanie”. Oznacza to, że w czasie pandemii 50 proc. porad musiało być realizowanych w szkołach lub innych instytucjach, w których przebywają dzieci. Z tym były problemy, bo placówki edukacyjne były zamknięte.

– W konsekwencji na początku 2021 r. niemal 100 ośrodków, które nie wykonały limitu świadczeń, zostało wezwanych do zwrotu pieniędzy – zaznaczył poseł.

– Czy możliwa jest jednak w najbliższym czasie zmiana zarządzenia prezesa funduszu wydłużająca okres rozliczeniowy do pełnego roku zamiast rozliczeń półrocznych oraz czy możliwe jest umorzenie lub odstąpienie od konieczności zwrotu kwot niewykorzystanych przez ośrodki świadczeń za rok 2020?– spytał resort poseł Matuszny.

Odpowiedź wiceministra Kraski
Czy możliwa jest zmiana przepisów?

Wiceminister nie odpowiedział wprost. Podkreślił za to, że „Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia są zobowiązane do weryfikacji sposobu realizacji zawartych umów przez świadczeniodawców”.

– Świadczeniodawcy, zawierając umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie ośrodka pierwszego poziomu referencyjnego – poświadczali jednocześnie, że zobowiązują się do realizacji umowy zgodnie z zawartymi w niej przepisami wynikającymi z zarządzenia nr 7/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Wobec tego w obowiązku funduszu jest rozliczenie należności wynikających z podpisanych przez świadczeniodawców umów – podkreślił Kraska, wyliczając, ile poradni zdrowia psychologicznego nie zapłaciło zwrotu za niewykonania.

Zgodnie z informacji przekazanych resortowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie rozliczeniowym od kwietnia do grudnia 2021 r., płatnik wypłacił 348 ośrodkom (prowadzonym przez łącznie 196 świadczeniodawców), ryczałt w wysokości ok. 206 mln zł. Jednocześnie wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła ok. 144 mln zł (czyli 69 proc.). To oznacza, że nadpłata funduszu [ryczałt wobec realizacji – wyjaśnia redakcja] dotyczyła 278 ośrodków – to jest ok. 62 mln zł (31 proc.). Z tego pieniądze zwróciło 207 ośrodków – ok. 48,4 mln zł. Pozostało zatem do zwrotu przez 71 ośrodków ok. 14,6 mln. zł, z czego – na 27 maja – 26 ośrodków podpisało aneksy zgodnie z planem spłaty na kwotę ok. 2,6 mln zł. Wynika więc, że 45 ośrodków (prowadzonych przez łącznie 30 świadczeniodawców) odmówiło podpisania aneksów i zwrotu środków finansowych na kwotę ok. 12 mln zł, to jest 5,8 proc. ogółu wypłaconych środków.

– Sytuacja tych ośrodków, które nie zapłaciły zwrotu będzie rozpatrywana indywidualnie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – podsumował Kraska.

Szczegóły interpelacji i odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/Sejm9/interpelacja33107.

Przeczytaj także: „Dobijanie ośrodków opieki psychologicznej”.

Szczegóły interpelacji i odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/Sejm9/interpelacja33107.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.