iStock

Jacy są dyrektorzy polskich szpitali?

Udostępnij:
W niemal trzech czwartych przypadków niezadowoleni z poziomu finansowania i twierdzą, że ryczałt szpitalny jest nieadekwatny do potrzeb placówki, w 85 proc. uważają, że kadra pielęgniarska wykonuje pracę na najwyższym poziomie, a w 27 proc. przyznają, że współpraca szpitala i NFZ jest efektywna. Skąd to wiadomo? Z „Badanie satysfakcji dyrektorów polskich szpitali”.
Artykuł prof. Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali, profesora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, i Urszuli Szybowicz, menedżerki projektów Polskiej Federacji Szpitali, menedżerki pionu medycznego Usecrypt:
– Celem projektu było zbadanie poziomu satysfakcji dyrektorów polskich szpitali z uwzględnieniem kluczowych obszarów, takich jak satysfakcja z pełnionej funkcji i ścieżki rozwoju zawodowego, środowisko pracy, współpraca z interesariuszami systemu oraz realizacja polityki jakości i celów szpitala.

Jakie są wyniki?

Aż 63 proc. zarządzających to mężczyźni.Funkcję dyrektora naczelnego w obecnej placówce 33 proc. ankietowanych pełni do 5 lat, niemal połowa – ok. 10 lat, a tylko 5 proc. respondentów jest na tym stanowisku w tej samej placówce od 20 lat.Niemal połowa dyrektorów została powołana na stanowisko w trybie konkursu.

87 proc. dyrektorów podało, że ich zarobki z dodatkami wynoszą od 10 do 20 tys. zł, 12 proc. szefów lecznic zarabia poniżej 10 tys. zł. Jeden z dyrektorów podał, że jego wynagrodzenie zasadnicze przekracza 20 tys. zł.

Dyrektorzy biorący udział w badaniu zarządzają w 45 proc. szpitalem pierwszego stopnia, w 18 proc. szpitalem trzeciego stopnia, a w 15 proc. szpitalem drugiego poziomu zabezpieczenia.

Najwięcej ankiet otrzymano z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Na pytania nie odpowiedział żaden dyrektor z województwa świętokrzyskiego.

Zadano też pytanie „Jeśli istniałaby jedna rzecz, którą chciałabyś chciałbyś zmienić w miejscu pracy, co byłoby dla ciebie najważniejsze?”. Najczęściej wskazywano zmianę wyceny procedur medycznych, a co za tym idzie – stabilność i przejrzystość przepisów dotyczących funkcjonowania szpitala oraz finansowania działalności umożliwiające planowanie krótko- i długoterminowe.

Na pytanie, co respondenci najbardziej cenią na stanowisku dyrektora, pojawiały się odpowiedzi „współpracowników”, „samodzielność”, „wpływ na rozwój placówki”.

Zapytano dyrektorów, czy są zadowoleni z kadry pracowników. 85 proc. odpowiedziało, że kadra pielęgniarska jest profesjonalna i wykonuje swoją pracę na najwyższym poziomie. 93 proc. ma takie zdanie o innej kadrze medycznej, w tym farmaceutach, fizjoterapeutach, ratownikach i lekarzach. W przypadku kadry niemedycznej zadowolonych jest trzy czwarte ankietowanych, ale 20 proc. z nich udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Jedno z pytań dotyczyło poziomu zadowolenia dyrekcji ze współpracy z lekarzami rezydentami. Prawie połowa dyrektorów zapytana, czy jest ona efektywna i pozwala osiągać cele szpitala, zaznaczyła odpowiedź: „trudno powiedzieć”. Z kolei współpraca ze związkami zawodowymi jako efektywna została określona przez jedna trzecia dyrektorów.

Aż 80 proc. respondentów dobrze ocenia współpracę z firmami outsourcingowymi (żywienie, sprzątanie, broker ubezpieczeniowy, ubezpieczyciel, grupa zakupowa, badania kliniczne, ochrona itd.). Dyrektorzy są także zadowoleni ze współpracy z instytucjami certyfikującymi ISO oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Prawie połowa (40 proc.) ankietowanych określa współpracę z AOS jako niewystarczającą. Prawie jedna czwarta w ogóle nie zgadza się ze stwierdzeniem, że współpraca ta jest efektywna i pozwala osiągać cele. Podobnie jest w przypadku współpracy szpitali z lokalnymi POZ.

Jak układa się współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Ze stwierdzeniem, że w szpitalu zarządzanym współpraca dyrektora naczelnego i NFZ jest efektywna i pozwala osiągać cele szpitala, zgadza się 27 proc. badanych, a ponad połowa jest przeciwnego zdania. Dyrektorzy zapytani o to, czy są zadowoleni z zakresu finansowania świadczeń ponadlimitowych przez NFZ, w niemal trzech czwartych stwierdzili, że nie są zadowoleni oraz że ryczałt, jaki otrzymuje szpital, jest nieadekwatny do potrzeb placówki i pacjentów.Zdecydowana większość (80 proc.) dyrektorów jest zadowolonych z poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Cieszy fakt, że prawie 80 proc. szpitali wdraża innowacje pozamedyczne w placówce, podobnie jest z innowacjami medycznymi. Trzy czwarte dyrektorów określa liczbę łóżek w szpitalu jako wystarczającą. Ponad połowa dyrektorów stwierdza, że ciąży na nich za dużo obowiązków sprawozdawczych. Ze swojej obecnej pracy zadowolonych jest 66 proc. dyrektorów, taki sam odsetek ankietowanych czuje się zmotywowany do pracy. Prawie 90 proc. poleciłoby swój szpital kolegom jako świetne miejsce pracy.Wszyscy dyrektorzy biorący udział w ankiecie dobrze wypowiadają się o szpitalu zarządzanym, angażują się w działania, które pomagają placówce osiągać najlepsze wyniki.Polska Federacja Szpitali pierwsza w Polsce przeprowadziła badanie satysfakcji wśród 80 dyrektorów polskich szpitali. Pozwoliło ono wyłonić kluczowe obszary, które już na przełomie października i listopada zostaną poddane dalszej szczegółowej analizie.

Omówienie raportu opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 5-6/2019. Dokument przygotowała Polska Federacja Szpitali wspólnie z Manpower Life Science. Partnerem przedsięwzięcia był także Wolters Kluwer Polska.

Przeczytaj także: „Śmieci ciężarem dla dyrektorów” i „Co trzeci pacjent nie powinien trafić na SOR”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.