Krajowa Izba Fizjoterapeutów

KIF przekazał minister zdrowia listę pilnych zmian w fizjoterapii

Udostępnij:
Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów Tomasz Dybek wręczył minister zdrowia Katarzynie Sójce zestawienie pilnych celów, których realizacja będzie odpowiedzią na problemy zgłaszane przez środowisko i przede wszystkim przez polskich pacjentów.
Dekalog zmian polskiej fizjoterapii prezes przekazał nowej minister podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych – spotkanie zorganizowano 23 sierpnia w Ministerstwie Zdrowia. Poinformowano o tym na Twitterze.Tych zmian oczekują fizjoterapeuci
Prezes Dybek przekazał, że „realizacja wskazanego w liście dekalogu będzie odpowiedzią na problemy zgłaszane przez środowisko i przede wszystkim przez polskich pacjentów”, a wskazane cele to:
– bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty dla pacjenta po zabiegu lub nagłym incydencie, wymagającym szybkiej pomocy, bez konieczności oczekiwania w kilkumiesięcznej kolejce,
– „fizjoterapeuta pierwszego kontaktu” – w wybranych jednostkach chorobowych dostęp do fizjoterapeuty bez skierowania od lekarza,
– większa samodzielność fizjoterapeuty w ustalaniu planu fizjoterapii,
– szersze kompetencje fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia wynikające z posiadanych kompetencji – między innymi przerywanie ciągłości skóry (igłoterapia sucha), wystawianie recept na leki przeciwbólowe,
– szersze kompetencje diagnostyczne niezbędne w planowaniu fizjoterapii, m.in. zlecenie badań laboratoryjnych, obrazowych,
– fizjoterapeuta jak najbliżej pacjenta – wykonywanie fizjoterapii domowej bez zbędnej formalności, nieuzasadnionego zabezpieczenia w niepotrzebny sprzęt, wymogu dotyczącego lekarza,
– praca w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych zapewniająca efekty terapii na podstawie realnych wycen świadczeń,
– dostosowanie wycen usług fizjoterapeutycznych do ich realnego kosztu,
– ustalenie norm zatrudnienia dla fizjoterapeutów, umożliwiających efektywne leczenie pacjentów,
– specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii finansowana w całości ze środków publicznych, gwarantująca najwyższą jakość leczenia pacjentów.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.