iStock

KPO – na co euro będzie szło?

Udostępnij:

Rząd przesłał do Komisji Europejskiej drugą rewizję Krajowego Planu Odbudowy – co trzeba poprawić, aby dostać miliardy złotych na zdrowie i ile ich dokładnie będzie? Wyliczamy.

 • Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski to w sumie 60 mld euro. Ile wydamy na zdrowie?
 • Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych – 9,5 mld zł
 • Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia – 4,5 mld zł
 • Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym – 670 mln zł
 • Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne – 3,1 mld zł
 • Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 1,2 mld zł

Każdy kraj Unii Europejskiej opracował plan, w którym zapisano konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje. Nasz Krajowy Plan Odbudowy składa się z sześciu komponentów, w tym pięciu tematycznych i jednego instytucjonalnego (ostatni):

 1. Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 3. Transformacja cyfrowa,
 4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 5. Zielona, inteligentna mobilność,
 6. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Resort zdrowia jest instytucją odpowiedzialną za reformy w komponencie D, czyli:

 1. D1.1 Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych,
 2. D1.2 Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym,
 3. D2.1 Stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej,
 4. D3.1 Podniesienie efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W dużym skrócie – gdy spełnimy powyższe punkty, to otrzymamy pieniądze na pięć inwestycji. 19 mld zł na:

 1. D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych – 9 464 098 500 zł,
 2. D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia – 4 466 304 100 zł,
 3. D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym – 670 095 000 zł,
 4. D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne – 3 136 630 600 zł,
 5. D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 1 223 285 900 zł.

Mniej oficjalnie – niemal 10 mld zł będzie na poprawę dostępności do wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym sfinansowanie Krajowej Sieci Onkologicznej, reformy szpitali i sieci kardiologicznej, 4,5 mld zł na e-zdrowie, w tym między innymi na e-rejestrację, a 1,2 mld zł na edukację nowych pracowników ochrony zdrowia, między innymi na stypendia dla studentów medycyny.

Szczegóły
Oficjalnie – zgodnie z tym, co zapisano w rewizji, zadaniem inwestycji D1.1.1 jest wsparcie szpitali, które mają potrzeby inwestycyjne wynikające z procesów reform, w obszarach priorytetowych, takich jak onkologia i kardiologia.

Celem inwestycji D1.1.2 jest poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń i zapewnienie pacjentowi właściwej opieki i lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia, poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Za pieniądze z D1.1.2 wspierane będą przedsięwzięcia, dzięki którym możliwa będzie centralizacja usług cyfrowych – to jest stworzenie narzędzi wspomagających analizę stanu zdrowia pacjentów, rozwój algorytmów sztucznej inteligencji wspierającej proces decyzyjny lekarzy, cyfryzację dokumentacji medycznej i dalszy rozwój usługi jej wymiany oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Miliardy z D1.2.1 wydamy na przedsięwzięcia dotyczące niezbędnych prac budowlanych lub remontowych oraz zakupu wyposażenia dla szpitali powiatowych w celu tworzenia miejsc opieki długoterminowej i geriatrycznej.

Pieniądze przypisane do punktu D3.1.1 przeznaczymy na stworzenie odpowiedniego zaplecza naukowego, w tym infrastrukturalnego, dzięki któremu możliwy będzie rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Wsparty zostanie też sektor biomedyczny. Zorganizowane będą konkursy na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a także – oficjalnie – wzmocniony potencjał badawczy poprzez utworzenie sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych i ich doposażenie.

W resorcie zdrowia realizowany jest już punkt D2.1.1 dotyczący inwestycji związanych z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne – chodzi o dwa zakresy tematyczne:

 • system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych
  kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026,
 • inwestycje infrastrukturalne związane z modernizacją i doposażeniem obiektów
  dydaktycznych (działania mające na celu umożliwienie realizacji inwestycji w
  potencjał dydaktyczny uczelni, który przełoży się na wdrożenie nowych
  standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, a także
  stanowić będzie odpowiedź na zwiększającą się liczbę studentów tych kierunków).

Te zakresy mają charakter ogólnopolski – nie są skierowane do uczelni w poszczególnych województwach, ale do wszystkich szkół wyższych w Polsce, które kształcą studentów na kierunkach medycznych, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pieniądze z KPO związane z ochroną zdrowia nie posiadają identyfikacji terytorialnej.

Ponadto resort zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, realizuje zadania związane z komponentu A, to jest z konkurencyjnością gospodarki w zakresie przygotowania strategicznego przeglądu opieki długoterminowej w Polsce w celu zdefiniowania priorytetów przyszłej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce w rodzaju opieki długoterminowej.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.