Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Koło ratunkowe dla samorządowców?

Autor: Krystian Lurka |Data: 21.11.2019
 
 
- Przepis ustawy o działalności leczniczej z 2011 r., zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają finansowo za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jest częściowo niezgodny z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny.
- Wniosek o stwierdzenie zgodności z konstytucją art. 59 ustawy o działalność leczniczej z 2011 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego w imieniu sejmiku województwa mazowieckiego marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik - poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”. Zgodnie z tym przepisem SPZOZ pokrywa we własnym zakresie stratę netto zakładów, a jeśli tego nie uczyni, podmiot tworzący, czyli samorząd, jest zobowiązany pokryć tę stratę albo - jeśli nie może być pokryta - podjąć uchwałę o likwidacji zakładu.

Marszałek województwa uznał, że nakłada to na samorząd terytorialny, w sposób ukryty i niedookreślony, obowiązek realizacji zadania publicznego, a to skutkuje przerzuceniem na samorząd regionalny obowiązku dotyczącego polityki zdrowotnej państwa, która powinna być prowadzona przez władze centralne.

Mimo zarzutów o niewłaściwe przytoczenie przepisów, którym zarzucono niekonstytucyjność, co budziło "poważne wątpliwości" składu orzekającego, Trybunał Konstytucyjny w pięcioosobowym składzie (Stanisław Rymar, Mariusz Muszyński, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka i Andrzej Zielonacki), w większości przychylił się do argumentacji zawartej we wniosku. Zdanie odrębne do wyroku złożył sędzia Mariusz Muszyński.

- Trybunał w obecnym składzie dostrzega trudność wskazania konkretnych, bardzo licznych, zawartych w aktach prawnych różnej rangi i podlegających częstym zmianom przepisów, które w sumie składają się na określenie zakresu obowiązków SPZOZ - uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca Małgorzata Pyziak-Szafnicka cytowana przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

- Jednostki samorządu centralnego powinny otrzymywać z budżetu centralnego adekwatne środki do realizacji zadania zleconego, jakim jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – przyznała Pyziak-Szafnicka.

Stwierdzono, że powszechnie występujące zadłużenie szpitali stanowi „nieodparty dowód na to, że środki przekazywane przez NFZ szpitalom są nieadekwatne do kosztów ich działalności”.

Jeśli chcesz ściągnąć wyrok, kliknij w: „Wyrok w sprawie odpowiedzialności finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”.

Trybunał Konstytucyjny sprawdzi także to, czy szczepienia muszą być obowiązkowe
- Polski sąd konstytucyjny zajmie się sprawą szczepień dla dzieci. Po skardze złożonej przez rodziców rozważy, czy obowiązek szczepień prewencyjnych jest zgodny z ustawą zasadniczą. 29 października zdecydował się o nadanie jej biegu - poinformowaliśmy 7 listopada 2019 r.

Skargę złożyli we wrześniu rodzice dziecka, którzy nie byli zadowoleni z wyroku. Sąd orzekł wówczas, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, rodzice mają obowiązek szczepienia dziecka. - Uznaliśmy więc, że warto sprawdzić, czy takie przepisy są zgodne z konstytucją – uzasadnił . Mecenas Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziców i adwokat współpracujący ze stowarzyszeniem „Stop NOP”, które skupia antyszczepionkowców.

– To, że Trybunał Konstytucyjny zdecydował o rozpatrzeniu skargi oznacza, że uznał, iż nie jest bezzasadna – wyjaśnił Tetela.

Nie wiadomo, kiedy skarga ta zostanie rozpatrzona.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.