Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Komisja Zdrowia za projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym ►

Udostępnij:
Sejmowa Komisja Zdrowia zakończyła pierwsze czytanie prezydenckiego projektu Funduszu Medycznego. Nie poparła poprawki dotyczącej podwyższenia limitu wydatków na technologie lekowe w ramach RDTL z 3 proc. do 5 proc., opowiedziała się jednak za całością ustawy.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym i niektórych innych ustaw. Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia – 26 października – założenia prezydenckiego projektu przedstawiła prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Posłowie pozytywnie o zmianach dotyczących środków finansowych
W ocenie Katarzyny Lubnauer, posłanki KO, która przystąpiła do dyskusji, wszystkie zmiany, które pozwolą lepiej wykorzystać środki z Funduszu Medycznego, są mile widziane i pozytywne.

– Uważam, że jak najwięcej pieniędzy powinno iść na te cele, które mają realnie szanse realizować podstawowy cel funduszu. A podstawowym jego celem jest – według mnie – to, żeby Polska przestała być krajem „zrzutka pl”. Każdy z nas, posłów, dostaje regularnie e-maile z prośbą o wsparcie, udostępnienie jakiejś zbiórki na leczenie za granicą lub terapie, które nie są refundowane w Polsce, a są refundowane innych w krajach – podkreśliła Lubnauer.

Obecny na Komisji Zdrowia wiceminister Maciej Miłkowski odnosząc się do stwierdzenia poseł Lubnauer, przyznał, że świadczenia oparte o fundusze terapeutyczne, innowacyjne są realizowane. W jego ocenie jednak, równie ważne są subfundusze: infrastruktury strategicznej czy modernizacji podmiotów leczniczych. – Należy pamiętać, że to też są istotne elementy systemu ochrony zdrowia. Ważne jest, żeby podmioty lecznicze były i żeby w tych szpitalach był odpowiedni sprzęt medyczny – zaznaczył.

Posłanka PiS Katarzyna Sójka, odnosząc się do projektu, podziękowała za sam Fundusz Medyczny, ale przede wszystkim za ponad 3 mld zł, które ostatnio trafiły do 14 szpitali pediatrycznych na bardzo duże i kompleksowe inwestycje. – Będą miały na pewno bardzo dobry skutek, szczególnie właśnie dla pediatrii – zaznaczyła Sójka.

Bez zwiększenia limitu wydatków na RDTL
Po debacie przystąpiono do procedowania projektu, posłowie mogli składać poprawki do poszczególnych przepisów. Komisja wprowadziła poprawki legislacyjno-redakcyjne. Nie poparła poprawki dotyczącej podwyższenia limitu wydatków na technologie lekowe w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 5 proc. i opowiedziała się za całością ustawy.

Projekt ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, głównie w postaci zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zdaniem prezydenta, takie działanie pozwoli na kierunkowe docelowe działania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie dofinansowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień – w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej, z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidualna stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.

Diagnostyka genetyczna nowym świadczeniem gwarantowanym
Projekt przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi o świadczenia gwarantowane, związane z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z leczeniem szpitalnym.

Objęcie tych świadczeń finansowaniem z Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat dostępu do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.

Projekt zakłada, że pieniądze na pokrycie kosztów tych świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego w zakresie zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie rozliczane w sposób podobny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Całą transmisję można obejrzeć na stronie Sejmu.Transmisji nie można obejrzeć na niektórych telefonach komórkowych.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.