123RF

Konkurs na głównego inspektora farmaceutycznego

Udostępnij:
Ogłoszono kolejny konkurs na stanowisko głównego inspektora farmaceutycznego. Poprzedni – z grudnia 2023 r. – nie został rozstrzygnięty. Wpłynęło czternaście ofert, jednak ostatecznie nie wyłoniono żadnego kandydata.
O drugim już konkursie poinformowano 19 lutego – przyjmowanie ofert kandydatów do stanowiska głównego inspektora farmaceutycznego będzie trwało do 4 marca.

Wymagania, jakie stawia konkurs kandydatom, wynikające z przepisów prawa, to:
– posiadanie tytułu zawodowego magistra farmacji,
– bycie obywatelem polskim,
– posiadanie pełni praw publicznych,
– kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie kompetencji kierowniczych,
– posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego na stanowisku kierowniczym,
– posiadanie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości głównego inspektora farmaceutycznego,
– złożenie oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów.

Co poza tym – jak się zgłosić?

Udostępniamy szczegóły oferty.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Ogłoszenie – nabór na stanowisko głównego inspektora farmaceutycznego.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.