Jakub Stefaniak, Mariola Piekarska, Beata Daszyńska-Muzyczka, Leszek Skiba, Adam Niedzielski/Ministerstwo Zdrowia

Kredyt na studia medyczne ►

Udostępnij:
W Ministerstwie Zdrowia zorganizowano konferencję prasową, podczas której podpisano umowę z bankami BGK oraz Pekao SA na kredytowanie nauki na kierunkach medycznych. Dzięki temu jeszcze w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt.
W wydarzeniu zorganizowanym 13 lipca uczestniczyli:
– minister zdrowia Adam Niedzielski,
– prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka,
– prezes Banku Pekao Leszek Skiba,
– prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Mariola Piekarska,
– przewodniczący Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej Jakub Stefaniak.

Co zapowiedziano?

Rozpoczęcie działalności Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych.

W skrócie – o kredyt mogą się ubiegać osoby rozpoczynające w październiku naukę w języku polskim na płatnych kierunkach lekarskich na krajowych uczelniach. Składając wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata, mogą liczyć na 20 tys. zł na semestr. Wnioski mogą składać również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Jeśli student chce skredytować opłaty poniesione w roku akademicki 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać do końca studiów. Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank w całości umorzy kredyt. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz bank kredytujący. Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student złoży wniosek o poręczenie w Banku Pekao SA. Oprocentowanie będzie zmienne – 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.

Więcej informacji na temat Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych znajduje się na stronie internetowej: www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm.

Konferencja w całości do obejrzenia poniżej.Przeczytaj także: „Student dydaktykiem?” i „Wiceminister zapowiada Pakiet dla młodych”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.