iStock

Kto w zespole do spraw zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi?

Udostępnij:
Powołano ekspercką grupę, która zajmie się monitorowaniem i oceną zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi – w gremium znalazło się jedenastu ekspertów, którzy mają doradzać w zakresie epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych.
11 stycznia opublikowano zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitorowania i Oceny Sytuacji Dotyczącej Zagrożeń Związanych z Chorobami Zakaźnymi, w którym opisano, że „eksperci będą monitorować sytuację w zakresie potencjalnych zagrożeń epidemicznych związanych z czynnikami biologicznymi”.

W dokumencie podano, że pierwsze posiedzenie grupy będzie zwołane przez przewodniczącego nie później niż w terminie 30 dni od dnia, kiedy zarządzenie zacznie obowiązywać, to jest od 11 stycznia.

Przewodniczącym został prof. dr hab. Robert Flisiak, specjalista chorób zakaźnych, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Członkowie to:
– dr hab. Jerzy Jaroszewicz, specjalista chorób zakaźnych, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
– dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, specjalista epidemiologii, z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
– prof. dr hab. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
– prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, specjalista chorób zakaźnych, z Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– prof. dr hab. Anna Piekarska, specjalista chorób zakaźnych, z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
– prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, wirusolog, z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
– dr hab. Piotr Rzymski, biolog, z Zakładu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, specjalista chorób zakaźnych, z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
– prof. dr hab. Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych, z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk, specjalista chorób zakaźnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Czym dokładnie zajmą się specjaliści?

Udostępniamy zarządzenie w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie ministra zdrowia z 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitorowania i Oceny Sytuacji Dotyczącej Zagrożeń Związanych z Chorobami Zakaźnymi.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.