Lewiatan: - Długi szpitali spłacą samorządy ze składek i podatków

Udostępnij:
Konfederacja Lewiatan zauważa, oceniając projekt założeń do ustawy o działalności leczniczej, że środki finansowe przeznaczone na inne cele mają zostać przekazane dla placówek medycznych. Nierentowne szpitale mają być finansowane ze składek i podatków.
Gdy szpitale osiągną ujemny wynik finansowy ich właściciele mają podejmować działania naprawcze w postaci pokrycia długu z własnego budżetu.

Konfederacja zauważa, że projekt zmian dotyczy głównie zachowania zarządu właścicielskiego przez państwo. Brak jest precyzyjnych uregulowań. Nie wiadomo jak postępować w sytuacji, gdy sam powiat jest zadłużony i nie będzie miał funduszy na pokrycie długu placówki.

Z danych zamieszczonych w Teście Regulacyjnym będącym załącznikiem do projektu w 2014 kwota zadłużenia placówek medycznych wyniosła 198 mnl zł. Według wyliczeń Ministerstwa Zdrowia za III kwartał 2015 roku zobowiązania SPZOZ-ów wyniosły 10,9 mld zł, a zobowiązania wymagalne osiągnęły wartość ponad 2 mld zł. Ustawa rządu poprzedniej kadencji nie przyniosła oczekiwanych zmian. Prowadzone dotychczas działania były nieskuteczne.

Nadal nie wiadomo, jakie zakresy świadczeń powinny wykonywać placówki. Zdaniem Konferencji Lewiatan błędem jest to, że przy zawieraniu kontraktów z NFZ nie wyodrębnia się szpitali klinicznych, szpitali wojewódzkich czy szpitali powiatowych. Dodatkowo brak jest pełnego dookreślenia taryfikacji świadczeń.

- Z niepokojem podchodzimy do kolejnej próby usuwania przepisów, które dają możliwość prowadzenia kontroli w placówkach medycznych z poszanowaniem praw obu stron. Od dłuższego czasu spotykamy się ze stwierdzeniami, że działalność lecznicza musi podlegać odrębnym zasadom kontroli. Jednakże oprócz wyłączania przepisów Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło nigdy alternatywnych rozwiązań - informuje ekspertka Konfederacji Lewiatan Dobrawa Biadun.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.