123RF

Limit przyjęć na studia lekarskie – rozporządzenie

Udostępnij:

Minister zdrowia publikuje projekt rozporządzenia określający limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2024/2025.   

Jak wskazuje resort zdrowia w uzasadneniu do projektu, ze względu na szczególną sytuację związaną z rozpoczęciem kształcenia na kierunku lekarskim dla roku akademickiego 2024/2025 aktualnie zgodę na prowadzenie studiów posiada 28 uczelni (w tym jedna uczelnia posiadająca filię) z 36 placówek. 

Dodaje, że osiem uczelni wyszczególnionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 7 lipca 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, które prowadziły kształcenie w roku akademickim 2023/2024 z negatywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeszcze nie uzyskało zgody na kształcenie w roku 2024/2025.

Chodzi o:

  • Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,
  • Poznańską Akademię Medyczną Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I,
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  • Politechnikę Wrocławską,
  • Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu,
  • Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi,
  • Akademię WSB,
  • Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Zgody nie otrzymała także jedna filia uczelni już wcześniej działającej – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, filia w Bielsku-Białej.

Podmioty te obecnie podlegają doraźnej ocenie programowej w trybie art. 242 ust. 3 ustawy. 

Podjęcie decyzji w sprawie określenia dla tych uczelni limitu przyjęć na rok akademicki 2024/2025 nastąpi po otrzymaniu ocen PKA.

Resort podaje, że dodatkowo od roku akademickiego 2024/2025 potencjalnie możliwe jest uruchomienie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim na dwóch uczelniach: Akademia Tarnowska oraz Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 

Uczelnie te, podobnie jak wyżej wymienione, obecnie podlegają procesowi kontroli przez PKA.

Udostępniamy projekt rozporządzenia.Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: dep-rkm@mz.gov.pl – do 14 czerwca.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.