123RF

Ma negatywną opinię PKA, a rekrutuje

Udostępnij:
Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy apeluje do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka o przedstawienie planów wobec Akademii Tarnowskiej i dwóch innych uczelni, które pomimo negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej zamierzają rekrutować studentów na kierunek lekarski.
Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, wysyła do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka list oraz uchwałę PKA dotyczące Akademii Tarnowskiej, której przedstawiciele deklarują, że uczelnia rozpocznie rekrutację na kierunek lekarski mimo negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej – co więcej, twierdzą również, że ich placówka nie będzie poddana audytowi.

Rezydenci pytają o plany ministra nauki
Lekarze w piśmie skierowanym do ministra poddają w wątpliwość wcześniejsze jego deklaracje.

– Zdaje się to stać w sprzeczności z zapewnieniami ministra nauki z 4 stycznia 2024 r: „Na pewno zweryfikujemy wszystkie decyzje, które wydawali poprzedni ministrowie, mimo negatywnych opinii Ministerstwa Zdrowia i mimo negatywnych opinii PKA” oraz z 18 stycznia 2024 r.: „W lutym wystąpimy o skontrolowanie tych wszystkich wydziałów kierunków lekarskich. Być może będzie jeszcze ekstrakontrola ze strony samego ministerstwa. Nie wyobrażam sobie, żeby przy negatywnej decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej jakikolwiek minister nauki mógł podpisywać pozytywną decyzję – piszą rezydenci w piśmie podpisanym przez Goncerza.

W związku z zaistniałą sytuacją, która budzi duży niepokój w środowisku lekarskim, przedstawiciele pytają ministra Wieczorka o to, jakie ma plany wobec trzech kierunków, które nie mają pozytywnej opinii PKA, a uzyskały zgodę na prowadzenie studiów lekarskich. Są to:
● Akademia Tarnowska – uchwała nr 253/2023,
● Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – uchwała nr 934/2023,
● Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie, filia w Cieszynie – uchwała nr 721/2023.

Pytania, które kieruje się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego to:
● Czy wymienione kierunki będą uwzględnione w audycie?
● Czy zgoda na prowadzenie tych kierunków zostanie wycofana?
● Czy możliwe jest, że w przyszłym roku akademickim kształcić studentów medycyny będą
kierunki z negatywną opinią PKA?

Udostępniamy pisma w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: List oraz uchwała PKA.

Przeczytaj także: „Kształcenie lekarzy – czy czeka nas nowe otwarcie?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.