123RF

Nadwykonania – gdzie najwięcej, jakie kwoty

Udostępnij:

Koszty wyceny świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ponad limit wynikający z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2023 r. wyniosły 2,7 mld zł – w szpitalach z województwa śląskiego ok. 472 mln zł, w Małopolsce ok. 362 mln zł, a w województwie pomorskim prawie 281 mln zł.

O wypłatę nadwykonań z 2023 r. zapytał w interpelacji poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

– Podczas jednego z posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia zaalarmowano, że szpitale w województwie podkarpackim nie otrzymały pełnej wypłaty za nadwykonania za 2023 r. – zwrócił uwagę.

– Na jaką kwotę świadczeniodawcy zgłosili wnioski o wypłatę nadwykonań w poprzednim roku i ile pieniędzy zostanie im wypłaconych? – dopytał poseł.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny podał, że za 12 miesięcy 2023 r. – według stanu na 26 stycznia 2024 r. – łączna suma nadwykonań wynosi ponad 2,721 mld zł.

W województwie podkarpackim – ponad 226 mln zł

Wiceminister udostępnił też zestawienie.

Jaka kwota nadwykonań za 2023 r. zostanie wypłacona?

– Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich dokonują rozliczenia umów zawartych na 2023 r. Przed końcem ubiegłego roku we wszystkich oddziałach przewidywane wykonanie kosztów świadczeń poprzedzono aneksowaniem umów, jednak w wielu przypadkach odbiega ono od wykonania rzeczywistego, przedstawionego przez świadczeniodawców do rozliczeń. Termin zakończenia rozliczenia umów zawartych na 2023 r. przypadał na 14 lutego 2024 r., w związku z tym resort nie mógł podać, ile świadczeń ponadlimitowych zostanie sfinansowanych – poinformował wiceminister Konieczny w odpowiedzi datowanej na 13 lutego.

– Dyrektorzy oddziałów, na wniosek świadczeniodawców, zawierać będą odrębne umowy o sfinansowanie świadczeń ponadlimitowych. Będzie to jednak możliwe dopiero po rozliczeniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dodał przedstawiciel resortu.

Udostępniamy pismo w całości.Menedzer Zdrowia twitter 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.