Naczelna Izba Lekarska/Karolina Bartyzel

Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy – podsumowanie

Udostępnij:

Za nami Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy – w Łodzi od 16 do 18 maja delegaci podejmowali decyzje dotyczące pracy i etyki zawodowej lekarzy. Było o nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej i regulaminie wyborczym samorządu lekarskiego.

Zaczął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

– Jedną z pierwszych decyzji NRL tej kadencji było zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy, żebyśmy pochylili się nad Kodeksem Etyki Lekarskiej i regulaminem wyborczym. Nie ma wątpliwości, że KEL to ważny dokument, który reguluje naszą pracę, dając przy tym pacjentom rękojmię tego, że w sposób etyczny będziemy wykonywać zawód. Jest to wspólne bezpieczeństwo – nasze, lekarzy i naszych pacjentów – powiedział na początku prezes Jankowski, dziękując wszystkim członkom Komisji Etyki Lekarskiej, Krajowej Komisji Wyborczej i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektów nowelizacji kodeksu oraz regulaminu trybu wyborów.

Łukasz Jankowski

Jankowski dodał, że ostatnie zmiany w KEL były w 2003 r., kiedy Polska nie była jeszcze nawet w Unii Europejskiej, a codzienna praca lekarzy nie była m.in. wspomagana przez narzędzia teleinformatyczne. W tamtym czasie nie poddawano także w wątpliwość, co stanowi aktualną wiedzę medyczną.

Prezes NRL podkreślił, że rozwój i wpływ na zawód lekarski mediów społecznościowych i reklamy sprawiły, że KEL należy uaktualnić, a samorząd lekarski jest tym gremium eksperckim, które na te wyzwania nowoczesności powinien i jest w stanie znaleźć odpowiedź.

Uczestnicząca w otwarciu obrad minister zdrowia Izabela Leszczyna zapewniła o trwaniu prac w resorcie nad postulatami samorządu lekarskiego. Poinformowała o wydaniu rozporządzenia o mobilnym Prawie Wykonywania Zawodu, które będzie dostępne w aplikacji mObywatel w wakacje oraz o decyzji dotyczącej uproszczonej procedury ubiegania się o prawo wykonywania zawodu dla lekarzy z Ukrainy – wygaśnie 24 października 2024 r. Minister zapowiedziała, że od tego momentu będą zobowiązani do znajomości języka polskiego.

Szefowa resortu złożyła obietnicę, że klauzula wyższego dobra zostanie w tym roku wprowadzona – nowo powołana komisja kodyfikacyjna w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie pracować nad przepisami prawa cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności karnej lekarzy.