Nagrody Polskiej Akademii Nauk

Udostępnij:
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk rozdał swoje nagrody. Laureaci zostaną wyróżnieni podczas gali 21 stycznia w Warszawie.
Jaki projekt został nagrodzony, jaki wyróżniony? Polska Akademia Nauk doceniła w pierwszej kolejnoci projekt „Charakterystyka i proteomiczna analiza białek układu rozrodczego ryb i ptaków” autorstwa dr inż. Marioli A. Dietrich, dr Joanny Nyncy, dr inż. Marioli Słowińskiej i prof. dr hab. Andrzeja Ciereszko z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Nagrodzono także projekt „Rola metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w plastyczności synaptycznej, prowadzony w laboratorium kierowanym przez prof. Leszka Kaczmarka w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie zapoczątkowane zostały projekty kierowane następnie przez dr Dziembowską i dr. hab. Włodarczyka oraz ich zespoły - dr Aleksandrę Janusz, dr. Michała Stawarskiego i dr Zsuzsannę Szepesi.

Nagrodzony został także zespół z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który zajmuje się badaniami dotyczącymi mechanizmów przerzutowania i lekooporności komórek nowotworowych sutka suki. Największym osiągnięciem zespołu było poznanie mechanizmów, poprzez które prawidłowe komórki organizmu znajdujące się w otoczeniu komórek nowotworowych zwiększają zdolność komórek rakowych do przerzutowania.

Wyróżniono monografia pod redakcją prof. dr hab. Stanisław Brożek p.t. "Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy " oraz cykl prac pt. „Relacja drapieżca – ofiara na modelu ryba planktonożerna – zooplankton.” Każda z wyróżnionych prac opisuje wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych dla weryfikacji różnorodnych hipotez dotyczących relacji drapieżca-ofiara na modelu ryba planktonożerna – zooplankton.

Uroczystość wręczenia Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk za rok 2015 odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 r. w Sali Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.