iStock

Nauczyciel może podać dziecku adrenalinę

Udostępnij:
Minister zdrowia zajął stanowisko w sprawie opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi w szkole – już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nauczyciel podał dziecku we wstrząsie anafilaktycznym adrenalinę.
W lutym 2022 r. eksperci Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, opracowali dokument zawierający zalecenia dotyczące postępowania z dziećmi i młodzieżą z chorobami alergicznymi. Wypowiedzieli się między innymi na temat podawania adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, a także konieczności dostępności leków ratujących życie w szkołach.

3 listopada minister zdrowia wydał obwieszczenie wprowadzające powyższe zalecenia w życie.

Zdrowiem uczniów w szkołach zajmują się pielęgniarki szkolne lub higienistki, przy czym podanie leków podczas pobytu ucznia w szkole może nastąpić wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez rodzica. Dotychczas nie było regulacji prawnej jasno określającej, jak powinny zachować się wspomniane osoby w momencie wystąpienia np. wstrząsu anafilaktycznego czy ataku astmy u dziecka przebywającego w placówce oświatowej.

Od 3 listopada sytuacja ta uległa zmianie.

– Wierzymy, że opracowane przez nas zalecenia ułatwią pracownikom placówek oświatowych odważniejsze podejmowanie decyzji i reagowanie w sytuacjach wskazujących na zagrożenie życia dziecka – stwierdził prof. Maciej Kupczyk, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.