Szymon Czerwiński

Nazwa ukończonej uczelni na pieczątce lekarskiej ►

Udostępnij:
Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie treści używanych przez lekarzy pieczątek lub nadruków – obok podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, tytuł zawodowy i numer prawa wykonywania zawodu, na pieczęci mogą znaleźć się także nazwy uczelni, na jakich uzyskali dyplomy. O pomyśle NRL opowiedział nam jej prezes Łukasz Jankowski.
Jakie zmiany we wzorze pieczątki lekarskiej wprowadza nowa uchwała NRL?

Wypowiedź do obejrzenia poniżej.– Tego, co powinno znaleźć się na pieczątkach lekarzy, nie wskazuje ustawa o izbach lekarskich, ani ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Opisuje to uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej – wyjaśnił prezes Jankowski podczas Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2024.

– Dotychczas obowiązująca uchwała została uchwalona w 2005 r. – od jej wydania minęło prawie 20 lat, a w tym czasie doszło do wielu zmian w przepisach regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza. Istotnym zmianom uległo wiele przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza, w tym na przykład przepisy określające zasady i formę prowadzenia dokumentacji medycznej czy przepisy określające zasady wystawiania recept i zleceń. Trzeba iść z duchem czasu, dlatego zaktualizowaliśmy przepisy – Naczelna Rada Lekarska zdecydowała się znowelizować wzór pieczątki, chociaż nie są to zmiany bardzo radykalne. Nowa uchwała nie zmienia dotychczasowego zakresu danych, które na pieczątce powinny się obowiązkowo znaleźć, czyli imię lub imiona i nazwisko, tytuł zawodowy „lekarz” albo „lekarz dentysta” z odpowiednimi skrótami: „lek.” albo „lek. dent.” i numer prawa wykonywania zawodu. Usunięto jednak obowiązek umieszczania informacji o posiadanych specjalizacjach. Wśród informacji, które lekarz może, ale nie musi zamieścić na pieczątce, w stosunku do poprzedniej uchwały wprowadzono możliwość podania przez lekarza nazwy kierunku i uczelni, na której lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom – opisał Jankowski.

Uchwała zacznie obowiązywać 1 czerwca 2024 roku.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.nil.org.pl/0628536.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.