Śląski Uniwersytet Medyczny

Nominacja profesorska dla Aleksandry Kasperczyk

Udostępnij:

Aleksandra Kasperczyk z wykształcenia jest biotechnologiem od 1998 r. zatrudnionym w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. To członek Rady Dyscypliny Nauk Medycznych.

O profesor
Do głównych problemów badawczych prof. Aleksandra Kasperczyk zalicza badania nad wpływem metali na jakość nasienia męskiego w aspekcie zmian parametrów biochemicznych oraz modulacji układu oksydacyjno-antyoksydacyjnego i immunologicznego. Inne zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumiany udział wolnych rodników i reaktywnych form tlenu, toksykologię metali ciężkich oraz interakcję pomiędzy pierwiastkami w różnych materiałach biologicznych i na różnych modelach doświadczalnych.

Współpracuje z katedrami i klinikami SUM oraz Department of Medical and Surgical Sciences i Department of Clinical and Experimental Medicine Universita di Foggia (Włochy).

To autor 234 publikacji o łącznym wskaźniku Impact Factor 209,993 i punktacji MEiN 3523; indeks Hirsha 20 (według Scopus), 19 (cytowania WoS). Jest recenzentem w czasopismach krajowych i międzynarodowych, jak również promotorem siedmiu postępowań doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Wielokrotnie nagradzana nagrodami rektora za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.