123RF

Nowa lista leków refundowanych

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia publikuje obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych, który zacznie obowiązywać 1 maja 2022 r. – w wykazie są między innymi te stosowane w leczeniu chorych na raka wątrobowokomórkowego, astmę i raka nerki.
Streszczamy część listy dotyczącą rynku szpitalnego.

W programach lekowych są dwie nowe substancje czynne. To [substancja czynna, nazwa leku, numer programu lekowego, wskazanie]:
– Axicabtagene ciloleucel, Yescarta, dostępny w istniejącym program lekowegym B.93, leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe,
– Polatuzumabum vedotinum, Polivy, dostępny w istniejącym programie lekowym B.93, leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe,

Ponadto – w projekt przewiduję się rozszerzenie zakresu finasnowania o nowe programy lekowe dla czterech już refundowanych substancji czynnych:
– Atezolizumabum, Tecentriq, włączony do istniejącego programu lekowego B.5, leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego,
– Dupilumabum, Dupixent, włączony do istniejącego programu lekowego B.44, leczenie chorych z ciężką postacią astmy,
– Ipilimumabum, Yervoy, włączony do istniejącego programu lekowego B.10, leczenie pacjentów z rakiem nerki,
– Tisagenlecleucelum, Kymriah, włączony do istniejącego programu lekowego B.93, leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe.

Co poza tym?

Publikujemy listę w całości.Wykaz można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Obwieszczenie ministra zdrowia z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.