Wyślij
Udostępnij:
 
 
Biogen

Nowe dane potwierdziły długotrwałą skuteczność nusinersenu w leczeniu SMA

Źródło: Biogen
Autor: Monika Stelmach |Data: 05.06.2020
 
 
Nieprzerwana terapia nusinersenem przynosi poprawę lub stabilizację funkcji motorycznych i zmniejsza aktywność choroby w szerokim spektrum grup pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. Nieleczony SMA w wielu przypadkach prowadzi do zgonu lub konieczności stosowania ciągłej wentylacji przed drugim rokiem życia.
SMA jest rzadką, genetyczną chorobą nerwowo-mięśniową, którą charakteryzuje utrata neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym oraz w dolnej części pnia mózgu. Choroba ta może prowadzić do nasilonej, postępującej atrofii mięśni. Diagnozuje się ją u około jednego na 10 tys. żywo urodzonych niemowląt i jest podstawową genetyczną przyczyną śmiertelności niemowląt. Dotyka jednak osoby w każdym wieku.

Nusinersen jest oligonukleotydem antysensownym (ASO) i pierwszym lekiem zarejestrowanym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Działa na podstawową przyczynę SMA. Polega to na zwiększaniu ilości pełnowartościowego białka warunkującego przeżycie neuronów ruchowych (SMN). Podaje się go w formie iniekcji dokanałowej do płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym znajdują się neurony ruchowe po to, aby do leczenia dochodziło w miejscu, gdzie zaczyna się choroba.

Pierwszy lek na SMA dopuszczony do obrotu
Lek ten posiada szeroki zestaw danych klinicznych, które zebrano w grupie 300 pacjentów z różnych populacji chorych z rozpoznaniem SMA. Dane te wskazują na dodatni stosunek korzyści do ryzyka. Niusynersen był oceniany w dwóch randomizowanych, podwójnie zaślepionych kontrolowanych leczeniem w grupie pozorowanej badaniach, obejmujących niemowlęta z SMA oraz osoby z późniejszym rozpoznaniem SMA (odpowiednio ENDEAR i CHERISH). Dane te poparte zostały w badaniach otwartych, które obejmowały niemowlęta przedobjawowe (NURTURE), osoby z późniejszym początkiem choroby (CS2/CS12) oraz w badaniu rozszerzonym osób, które wcześniej uczestniczyły w programie badań klinicznych (SHINE).

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należały infekcje dróg oddechowych, gorączka, zaparcia, ból głowy, wymioty i ból pleców. Po wprowadzeniu leku do obrotu zaobserwowano przypadki nadwrażliwości, zapalenia opon mózgowych i wodogłowia. Po podaniu niektórych oligonukleotydów antysensownych zauważono również nefrotoksyczność oraz zaburzenia krzepliwości krwi, w tym ostre i poważne obniżenie liczby płytek krwi. Testy laboratoryjne pozwalają na monitorowanie rozwoju tych objawów klinicznych.

Firma Biogen uzyskał globalną licencję na rozwijanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek leku nusinersen od firmy Ionis Pharmaceuticals, Inc.(Nasdaq: IONS), lidera w dziedzinie terapii antysensowych. Obie firmy, Biogen oraz Ionis, przeprowadziły innowacyjny program rozwojowy, dzięki któremu nusinersen przeszedł w ciągu pięciu lat wszystkie etapy: od podania pierwszej dawki pacjentowi do uzyskania pierwszego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.

Lek został dopuszczony do obrotu w ponad 50 krajach. Do 31 marca 2020 roku nusinersenem leczono ponad 10 tys. osób. Jest to jedyny lek na SMA z potwierdzoną skutecznością w codziennej praktyce klinicznej i solidnymi danymi z przeprowadzonych badań klinicznych, które zebrano u pacjentów ze zróżnicowanych populacji.

Nowe dane potwierdzają długotrwałą skuteczność
W rozszerzonym badaniu otwartym SHINE (NCT02594124) wzięło udział 292 pacjentów (od niemowląt do nastolatków), uczestników wcześniejszych badań klinicznych nusinersenu, m.in. ENDEAR. Wnioski badania SHINE potwierdzają, że terapia tym lekiem przynosi poprawę funkcji motorycznych lub stabilizację choroby u niemowląt, dzieci i młodych dorosłych leczonych nieprzerwanie przez okres do 6,5 lat.

– Znaczący zbiór danych dla nusinersenu pozwala na szerszą ocenę bezpieczeństwa i trwałych korzyści zregularnego stosowania go przez pacjentów w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania choroby. Nowe dane potwierdzają, że nieprzerwana terapia nusinersenem przez okres do 6,5 lat przynosi poprawę lub stabilizację funkcji motorycznych i zmniejsza aktywność choroby w szerokim spektrum grup pacjentów z SMA. Wyniki te mocno odstają od przewidywanego naturalnego przebiegu choroby. Co więcej, w chorobach postępujących, takich jak SMA, stabilizacja jest istotnym miernikiem skuteczności leczenia, pozwala bowiem pacjentom zachować funkcje motoryczne, które bez leczenia zostałyby utracone - powiedział dr Alfred Sandrock jr., wiceprezes do spraw badań i rozwoju w Biogen.

Kluczowe obserwacje to:
– Pacjenci z niemowlęcą postacią SMA objęci badaniem ENDEAR-SHINE (n=105), u których terapię nusinersenem rozpoczęto wcześniej, uzyskiwali największe korzyści, natomiast u tych, u których terapię rozpoczęto później – zaobserwowano stabilizację lub poprawę funkcji motorycznych.
– W osobnej analizie oceniono kohortę siedmiu młodych osób dorosłych (typy: 1 lub 3), które rozpoczęły terapię nusinersenem jako nastolatki, w wieku od 13 do prawie 16 lat, i były od tego momentu leczone przez około 6,5 lat (od 5,3 do 6,8 lat). U większości tych pacjentów zaobserwowano stabilizację lub poprawę funkcji motorycznych w całym okresie obserwacji – wynika to z rozszerzonej skali oceny czynności ruchowych (HFMSE – Hammersmith Functional Motor Scale Expanded), uaktualnionej (zrewidowanej) skali do oceny funkcji kończyn górnych (RULM/ULM – Revised Upper Limb Module / Upper Limb Module) oraz testu 6-minutowego marszu (6MWT – Six-Minute Walk Test).
– Zmierzono także wpływ choroby na osoby opiekujące się pacjentami z SMA, zastosowano skalę oceny doświadczenia opiekuna osoby z chorobą nerwowo-mięśniową ACEND (Assessment of Caregiver Experience with Neuromuscular Disease); w tym samym okresie w większości przypadków nastąpiła stabilizacja lub zmniejszył się wpływ choroby na opiekuna.
– ACEND to instrument badawczy mierzący wyniki leczenia, stworzony specjalnie w celu pomiaru doświadczeń opiekunów wychowujących dzieci z chorobą nerwowo-mięśniową, obejmujący obszar fizyczny, emocjonalny i finansowy funkcjonowania takich osób,
– Trwała skuteczność nusinersenu została potwierdzona także u osób, u których późno rozpoznano SMA (n=126), na podstawie stabilnych wyników w skali HFMSE i RULM.
– We wszystkich prezentacjach badania SHINE profil bezpieczeństwa nusinersenu był spójny
z dotychczasowymi wynikami.

Wspomniane prezentacje danych AAN to między innymi:
– Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni u niemowląt. Wyniki długotrwałego leczenia uzyskane w otwartym badaniu rozszerzonym SHINE (Nusinersen in Infantile-onset Spinal Muscular Atrophy: Results From Longer-term Treatment From the Open-label SHINE Extension Study)
– Wieloletnie doświadczenia z leczenia lekiem nusinersen młodych osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni. Wyniki badań CS2/CS12 oraz SHINE (Longer-term Experience With Nusinersen in Young Adults With Spinal Muscular Atrophy: Results From the CS2/CS12 and SHINE Studies)
– Długotrwałe leczenie lekiem nusinersen. Wyniki z badania SHINE obejmującego pacjentów
z późną postacią rdzeniowego zaniku mięśni (Longer-term Treatment With Nusinersen: Results in Later-onset Spinal Muscular Atrophy From the SHINE Study)
– Profil bezpieczeństwa leku nusinersen u pacjentów przedobjawowych i niemowląt
z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Wyniki okresowe badań NURTURE i ENDEAR-SHINE (Safety Profile of Nusinersen in Presymptomatic and Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy (SMA): Interim Results From the NURTURE and ENDEAR-SHINE Studies)

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.