Nowe deklaracje wyboru POZ

Udostępnij:
Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
W projekcie rozporządzenia wzory deklaracji wyboru rozszerzono o dane dotyczące adresu e-mail pacjenta (pole nieobowiązkowe) oraz przedstawiciela ustawowego, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona. Ponadto pole numer telefonu oznaczono jako nieobowiązkowe.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nastąpi w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Dokument do przeczytania na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce: "Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej".

Przeczytaj także: "Konstanty Radziwiłł o ustawie dotyczącej POZ".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.