Mariusz Tomczak/Naczelna Izba Lekarska

Nowe władze Naczelnej Rady Lekarskiej – lista nazwisk

Udostępnij:
Odbyło się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji, w trakcie którego wybrano szefostwo.
3 czerwca ogłoszono skład nowych władz. Znaleźli się w nich [imię i nazwisko, funkcja]:
– Paweł Barucha, wiceprezes,
– Klaudiusz Komor, wiceprezes,
– Mateusz Kowalczyk, wiceprezes,
– Grzegorz Wrona, sekretarz,
– Paweł Doczekalski, zastępca sekretarza,
– Grzegorz Mazur, skarbnik,
– Halina Borgiel-Marek, członek prezydium,
– Piotr Kalkowski, członek prezydium,
– Damian Patecki, członek prezydium i przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego,
– Dariusz Samborski, członek prezydium,
– Mikołaj Sinica, członek prezydium,
– Oleg Nowak, pełnomocnik do spraw lekarzy z niepełnosprawnościami,
– Monika Potocka, rzecznik praw lekarza,
– Artur Płachta, koordynator Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich na okres IX kadencji,
– Marzenna Plucińska, mediator,
– Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej,
– Jan Kowalczuk, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowa,
– Stefan Sobczyński, przewodniczący Komisji do spraw Lekarzy Emerytów i Rencistów,
– Paweł Czekalski, przewodniczący Komisji Organizacyjna,
– Paweł Doczekalski, przewodniczący Komisji do spraw Młodych Lekarzy,
– Marcin Szczęśniak, przewodniczący Komisji do spraw Sportu,
– Jerzy Jakubiszyn, przewodniczący Komisji Legislacyjna,
– Mery Topolska-Kotulecka, przewodniczący Komisji do spraw Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców,
– Łukasz Szmygel, przewodniczący Zespołu do spraw Wizerunku Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty,
– Piotr Pawliszak, przewodniczący Zespołu do spraw Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia,
– Michał Gontkiewicz, przewodniczący Zespołu do spraw E-zdrowia,
– Wojciech Domka, szef Ośrodka Współpracy Zagranicznej,
– Ryszard Szozda, szef Ośrodka do spraw Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa,
– Mariusz Goniewicz, szef Ośrodka Bioetyki,
– Artur Drobniak, szef Ośrodka Doskonalenia Zawodowego,
– Jarosław Wanecki, szef Ośrodka Kultury i Dziedzictwa Historycznego.

Przeczytaj także: „Nowi członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej” i „Łukasz Jankowski nowym prezesem”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.