Nowy kierunek studiów

Udostępnij:
Rektorzy Szkoły Głównej Handlowej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr hab. Piotr Wachowiak i prof. Zbigniew Gaciong – podpisali porozumienie dotyczące powstania nowego kierunku studiów, to jest zarządzania w ochronie zdrowia.
Rynek pracy oczekuje absolwentów, którzy będą odpowiednio przygotowani do nowych wyzwań w tym sektorze zdrowotnym – dlatego przyszli menedżerowie ochrony zdrowia powinni zarówno mieć kompetencje z zakresu zarządzania oraz prawa, jak i rozumieć specyfikę sektora. Celem jest odpowiednie przygotowanie studentów do podejmowania zadań związanych z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą we wszystkich typach organizacji sektora ochrony zdrowia. Oferta jest skierowana do osób, które chciałyby w przyszłości należeć do kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia, tak w sektorze publicznym, jak i w prywatnym.

Za stronę administracyjną odpowiedzialna będzie SGH. Zgodnie z założeniami po każdym z czterech semestrów zmieniać się będzie jednostka prowadząca zajęcia. Naprzemiennie SGH i WUM. Dzięki temu studenci zyskają najlepszych wykładowców w danej dziedzinie. Zajęcia realizowane będą w nowoczesnej formule bloków tematycznych – typowych dla uczelni medycznych – i przypominać będą bardziej cykl szkoleń tematycznych niż tradycyjne nauczanie.

Program nowego kierunku będzie łączyć zakresy nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu, ekonomii, finansów i nauk prawnych. Studentom przekaże się wiedzę o mechanizmach kształtujących sektor ochrony zdrowia, a także miękkie umiejętności niezbędne menedżerom działającym w tej branży. Rozwijane będą także umiejętności praktyczne – podczas seminariów i ćwiczeń. Dwie ścieżki studiów umożliwiają specjalizację w obszarze systemowym lub organizacyjnym.

Założono, że na nowym kierunku będzie studiować 60 studentów rocznie. Zajęcia zaplanowane są w podziale na bloki i będą realizowane przez trzy dni w tygodniu – około 20 godzin tygodniowo.

Nowy kierunek uruchomiony zostanie w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Szkoły wyższe podpisały już list intencyjny dotyczący utworzenia nowego kierunku.


Od lewej: Piotr Wachowiak i Zbigniew Gaciong.

– Mamy dobre doświadczenia współpracy z SGH – wspólnie prowadzimy studia Executive MBA w ochronie zdrowia, a teraz do poziomu studiów podyplomowych dołączamy kształcenie przeddyplomowe – powiedział prof. Zbigniew Gaciong, cytowany w komunikacie prasowym.

– Potrzebujemy profesjonalistów, a profesjonaliści to menedżerowie, którzy znają też uwarunkowania sektorowe – podkreślił dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, dodając, że „cieszy się z podpisania porozumienia, bo połączenie kompetencji WUM z kompetencjami SGH pozwoli przygotowywać profesjonalistów, którzy będą zarządzać organizacjami ochrony zdrowia”.

Przeczytaj także: „Kierunek lekarski w Pile?”, „Lekarz ze szkoły Mieszka I”, „Ilu jest, a ilu potrzeba lekarzy – i jak punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia”, „Czy potrzebujemy aż tylu lekarzy?” i „Zdrowa konkurencja”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.