Michał Teperek/Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowy konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej

Udostępnij:

Konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii klinicznej został prof. dr hab. n. med. Michał Grąt, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.     

Prof. Michał Grąt – bio
Prof. Grąt jest specjalistą chirurgii ogólnej oraz specjalistą transplantologii klinicznej. To absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor swoją działalność badawczą rozpoczął już na studiach. Uzyskał za nią wiele cennych wyróżnień, jak: Diamentowy Grant czy Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayzla przyznawany przez Polską Akademię Nauk. Od początku koncentrował się głównie na tematach związanych z chirurgią wątroby i dróg żółciowych. W 2013 roku, niemal rok po zakończeniu studiów, uzyskał stopień doktora. Badania będące podstawą rozprawy doktorskiej pozwoliły na wypracowanie nowych międzynarodowych kryteriów kwalifikacji chorych z rakiem wątrobowokomórkowym do transplantacji wątroby. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w ubiegłym roku otrzymał nominację profesorską.

Ekspert jest autorem licznych nowatorskich badań nad leczeniem oraz patogenezą nowotworów i marskości wątroby. Ich wyniki publikował w wielu prestiżowych czasopismach. Dorobek prac naukowych prof. Grąta przekracza 190 punktów impact factor. Jako pierwszy na świecie udowodnił bezpośredni związek między uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym wątroby oraz ryzykiem nawrotu raka wątrobowokomórkowego po operacji.

Po raz pierwszy w Polsce zastosował prawostronną hemihepatektomię techniką laparoskopową u pacjenta z rzadkim agresywnym nowotworem wątroby o cechach raka wątrobowokomórkowego i raka dróg żółciowych. Przeprowadził również pierwszą w Polsce poszerzoną prawostronną hemihepatektomię techniką laparoskopową  po wcześniejszej embolizacji żył wątrobowych. Przykłada szczególną uwagę do rozwoju programu laparoskopowych resekcji wątroby na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prof. Michał Grąt zajmuje się dążeniem do zminimalizowania zakażeń pooperacyjnych. Doprowadził do przeprowadzenia w klinice pierwszego na świecie badania wskazującego na technikę zamykania powłok brzusznych, która ogranicza ryzyko zakażeń rany pooperacyjnej.

Wyniki innego badania, w których uczestniczył wraz z zespołem kliniki, po raz pierwszy na świecie pokazały korzyści dla pacjenta płynące z przyjmowania probiotyków w okresie poprzedzającym przeszczepienie wątroby.

W 2020 roku prof. Grąt został dyrektorem Szkoły Doktorskiej WUM.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.