Archiwum

Nowy prezes śląskiego oddziału PTR

Udostępnij:

Jako pierwszy z oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego nowe władze na kadencję 2024–2026 wybrał oddział śląski – prezesem został dr n. med. Marcin Stajszczyk. 

  • We wrześniu 2024 r. kończy się kadencja zarządu głównego PTR. Jego prezesem na nową kadencję zostanie prezes elekt dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Do tego momentu w szesnastu oddziałach wojewódzkich PTR zostaną przeprowadzone wybory przewodniczących na kadencję 2024–2026
  • Jako pierwszy z oddziałów nowe władze wybrał oddział śląski. Jego prezesem został dr Marcin Stajszczyk

Dr Marcin Stajszczyk jest kierownikiem Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu, przewodniczącym Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i skarbnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego; członkiem Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Dr Stajszczyk od wielu lat podejmuje aktywne działania na rzecz zwiększenia dostępności pacjentów do innowacyjnego leczenia w Polsce, w tym leczenia biologicznego oraz celowanych terapii syntetycznych w chorobach z autoimmunizacji. To współautor kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wielu raportów obejmujących swoją tematyką różne aspekty dostępu do leczenia w chorobach reumatycznych w Polsce.

Skład zarządu
W skład zarządu weszli także:
● dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik – wiceprezes,
● dr n. med. Robert Pieczyrak – skarbnik,
● lek. med. Elżbieta Ring – sekretarz,  
● prof. dr. hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz.

Kolejna kadencja
We wrześniu 2024 r. kończy się kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego na lata 2021–2024. Podczas wyborów we wrześniu Walne Zgromadzenie Delegatów wybierze nowy Zarząd Główny, w tym nowego prezesa elekta.

Prezesem PTR w kadencji 2024–2026 zostanie prezes elekt dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.