Archiwum

O kardiologii w Krajowym Planie Odbudowy

Udostępnij:
– Bardzo pozytywnym aspektem, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, jest traktowanie, w mojej ocenie, w sposób priorytetowy kardiologii – przyznał dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, lider projektu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
– Kardiologia bardzo często pojawia się w tym dokumencie przy definiowaniu problemów zdrowotnych, jest także wymieniana jako obszar wymagający szczególnego doinwestowania. Wskazuje się m.in., że główną przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, stanowiące ponad 40 proc. Zauważono, że zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa będą wpływały na obciążenie geriatrii, ale także np. kardiologii – uzasadnił ekspert podczas Konferencji „Kardiologia 2021”.

Jako istotny element poprawy opieki zdrowotnej w Polsce w KPO zostało wymienione stworzenie Krajowej Sieci Kardiologicznej, na początek w formie pilotażu, w którym będą udzielane świadczenia z zakresu POZ, AOS, lecznictwa szpitalnego i rehabilitacji leczniczej.

Wskazano również, w których dziedzinach medycyny powinna nastąpić poprawa infrastruktury w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia. Oprócz chorób zakaźnych, onkologii, psychiatrii, pediatrii, geriatrii, opieki długoterminowej, chorób układu oddechowego i anestezjologii, intensywnej terapii – wymieniono także kardiologię.

Przypomnijmy – Krajowy Plan Odbudowy to dokument, w którym opisano, w jaki sposób Polska ma zamiar spożytkować pieniądze otrzymane od Unii Europejskiej z Funduszu Odbudowy, którego celem jest wsparcie gospodarek europejskich po pandemii koronawirusa. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Musimy wykorzystać te pieniądze do 2026 r. KPO został kilka dni temu wysłane do Brukseli.

Ochrona zdrowia ma w strukturze KPO najmniejszy udział, bo wynoszący 12,6 proc. (4,5 mld euro). – Kluczowe działania mające wesprzeć ochronę zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy to: poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności orz jakości świadczeń zdrowotnych, szczególnie w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną; kształcenie większej liczby kadr medycznych; rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia – wyjaśnił dr Gryglewicz.

Ekspert podkreślił, że zwiększenie dostępności, efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych ma być zapewnione dzięki dwóm rodzajom inwestycji. Pierwsza to rozwój, modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych, druga – przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.