OZZL: lekarze, przestańcie wypisywać recepty ze zniżkami

Udostępnij:
O ile Ministerstwo Zdrowia nie wycofa się z pomysłu karania lekarzy za niewłaściwe wypisywanie recept – lekarze od 1 stycznia będą wypisywać jedynie recepty ze stuprocentową odpłatnością – grozi Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.
Ostatnie posiedzenie Zarządu Krajowego związku w poświęcone było niemal w całości skutkom jakie przyniesie wprowadzenie w życie niektórych przepisów ustawy refundacyjnej i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Zarząd Krajowy OZZL przyjął stanowisko w tej sprawie, w którym protestuje przeciwko obciążaniu lekarzy obowiązkiem weryfikacji uprawnień pacjenta do leków refundowanych i określenia stopnia refundacji leków. Związek sprzeciwia się też drakońskim karom nakładanym na lekarzy za błędy popełnione przy w/w czynnościach, tym bardziej, że nie ma pewnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia pacjenta do refundacji, ani powszechnie obowiązujących standardów leczenia, aprobowanych przez NFZ W istocie przepisy te wyglądają na pułapkę celowo zastawioną przez rządzących na lekarzy, a wypisywanie recept refundowanych – zgodnie z tymi przepisami – jawi się jak stąpanie po polu minowym” – czytamy w specjalnym komunikacie wydanym po posiedzeniu zarządu.

Zarząd chce zmiany niekorzystnych dla lekarzy przepisów. Zwrócił się o do Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie w tej sprawie. A w przypadku, gdy ewentualne negocjacje z Ministerstwem Zdrowia nie przyniosą satysfakcjonującego OZZL efektu apeluje do lekarzy, by wypisywali recepty jednie ze stuprocentową odpłatnością, a więc nie uwzględniające żadnych zniżek. -Winę za powstałe ograniczenie dostępu chorych do leków refundowanych poniosą wyłącznie rządzący – konkluduje OZZL.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.