iStock

Ochrona praw pacjentów do poprawy – rekomendacje ekspertów

Udostępnij:
Eksperci Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk przygotowali nowe opracowanie dotyczące praw pacjenta – rekomendują między innymi wprowadzenie pozasądowego modelu rekompensaty szkód medycznych na podstawie braku winy i zmianę trybu powoływania rzecznika praw pacjenta.
Edyta Bielak-Jooma, Dorota Karkowska i Cezary Włodarczyk – eksperci Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk zaangażowani w projekt „Polskie Zdrowie 2.0” – publikują rekomendację pod tytułem „Wybrane problemy dotyczące praw pacjenta – Polskie Zdrowie 2.0”.

Streszczamy i udostępniamy dokument.

– W Polsce od ponad trzynastu lat obowiązuje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w której po raz pierwszy sformułowano katalog podmiotowych praw pacjenta. Zmiany epidemiologiczne, technologiczne, instytucjonalne i społeczne, które zaszły od tamtej pory, wymagają jednak podjęcia prac prowadzących do stworzenia nowej rzeczywistości prawnej i instytucjonalnej wpływającej na jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta – piszą specjaliści, wskazując cztery działania, których realizacja wydaje się kluczowa dla efektywniejszego funkcjonowania systemu zdrowotnego gwarantującego możliwie pełne przestrzeganie praw pacjenta. Są to:
– wprowadzenie pozasądowego modelu rekompensaty szkód medycznych opartego na braku winy,
– zmiana trybu powołania na stanowisko rzecznika praw pacjenta,
– rozszerzenie katalogu praw pacjenta i sprecyzowanie zagadnień terminologicznych,
– przetwarzanie i bezpieczeństwo udostępniania danych osobowych w sektorze medycznym.

Udostępniamy dokument w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Wybrane problemy dotyczące praw pacjenta – Polskie Zdrowie 2.0.

Rekomendacje przygotowano na podstawie projektu pod tytułem „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”, który powstał z inicjatywy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN – ten działa na Wydziale V Nauk Medycznych Akademii.

Przeczytaj także: „Jak finansować zdrowie”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.