iStock

Opiekun medyczny z ustawą

Udostępnij:
Opiekunowie medyczni na ustawę regulującą ich zawód czekali 15 lat i… się doczekali. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Co w nim zapisano?
Przepisy określają „warunki i zasady wykonywania zawodów, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej”. Projektowane regulacje nie będą zatem dotyczyły tych zawodów, które mają swoje ustawy. Na liście profesji jest szesnaście pozycji – poza wspomnianym opiekunem medycznym to:
– asystentka stomatologiczna,
– higienistka stomatologiczna,
– dietetyk,
– elektroradiolog,
– logopeda,
– masażysta,
– optometrysta,
– ortoptysta,
– podiatra,
– protetyk słuchu,
– terapeuta zajęciowy,
– technik dentystyczny,
– technik farmaceutyczny,
– technik sterylizacji medycznej,
– technik ortopeda.

Projektowana ustawa ma określić między innymi „wymagania kwalifikacyjne oraz zadania, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące dany zawód”. Wprowadzi również rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia, zaś administratorem gromadzonych w nim danych – minister zdrowia. Wpisy do rejestru i zmiany w nim będą należeć do kompetencji wojewodów.

Projekt ureguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego – szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne – oraz doskonalenia zawodowego. Aby ułatwić realizację tego obowiązku, wprowadzi też płatny urlop szkoleniowy w wymiarze sześciu dni rocznie.

W projekcie są też kwestie dotyczące etyki zawodowej oraz odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etycznych bądź przepisów związanych z wykonywaniem zawodu. Takie postępowania prowadzić będzie Komisja Odpowiedzialności Zawodowej składająca się z 36 członków, powoływanych przez ministra zdrowia, po dwóch przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli resortu.

Projekt wprowadza „mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodów medycznych tylko profesjonalistom, którzy posiadają określone przepisami kwalifikacje zawodowe”. W związku z tym jego autorzy spodziewają się, że da on gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry.

Nowa regulacja ma zostać przyjęta przez rząd w pierwszym kwartale 2022 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Przeczytaj także: „Ratownicy ze swoim projektem ustawy”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.