Polpharma/członek zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy Marcin Lewandowski

Pierwsza edycja szkoły doktorskiej dla najlepszych studentów kierunków lekarskich

Udostępnij:
– Medical School of Your Future – Inwestuj w siebie to projekt Naukowej Fundacji Polpharmy adresowany do najzdolniejszych studentów kierunków lekarskich z kół naukowych działających na uniwersytetach medycznych. 25 września rozpoczyna się pierwsza edycja szkoły, która potrwa do 29 września – mówi w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” Marcin Lewandowski, członek zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy.
Jak zrodził się pomysł Naukowej Fundacji Polpharmy na organizację szkoły doktorskiej Medical School of Your Future – Inwestuj w siebie?
– Pomysł na letnią szkołę Naukowej Fundacji Polpharmy powstał podczas zeszłorocznego Konwentu Rektorów. Podczas rozmów i debat o poprawie kształcenia i wsparcia w edukacji przyszłych lekarzy wypracowaliśmy ideę – szkołę, która ma być platformą łączącą wybitnych studentów kierunków medycznych i wspierającą ich w dążeniu do wiedzy i poszerzeniu wachlarza kompetencji. Już dziś startuje pierwsza edycja Medical School of Your Future – Inwestuj w siebie, którą mamy zamiar kontynuować również w kolejnych latach.

Kto jest adresatem tej edukacyjnej inicjatywy? Czemu ma ona służyć?
– Ofertę naszego programu kierujemy do studentów 4. i 5. roku studiów kierunków medycznych w ramach uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Studenci są wskazywani przez władze uczelni, a finalna lista jest zatwierdzana przez KRAUM.

Celem programu jest rozwój umiejętności i kompetencji młodych badaczy. „Popchnięcie” ich w kierunku rozwoju w obszarze prowadzenia badań naukowych, wzbogacenie uczestników o wiedzę i nowe umiejętności przydatne na obranej ścieżce zawodowej. Szkoła służy nie tylko poszerzaniu kompetencji i wiedzy studentów, ale również wyposażeniu młodych badaczy w tzw. umiejętności miękkie. Dodatkowo jest wsparciem uczelni w kształceniu przyszłych kadr lekarskich.

Jakie korzyści z uczestnictwa w programie mogą wynieść osoby do niego zakwalifikowane?
– Zajęcia będą się odbywały w małych, kameralnych grupach. Będzie to świetna okazja do zdobywania nowych kompetencji, wiedzy i rozwoju nowych umiejętności. Sesje warsztatowe prowadzone są przez wybitnych ekspertów, lekarzy praktyków, uznanych naukowców, przedstawicieli ze świata mediów z doświadczeniem przed kamerą, wykwalifikowanych trenerów i coachów. Tegoroczny program przewiduje pięć dni warsztatów i sesji, podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in., jak z sukcesem aplikować o granty badawcze, pisać publikacje naukowe z uwzględnieniem statystyki, jak radzić sobie ze stresem czy też jak poprawnie rozmawiać z pacjentem. Ukończenie programu zostaje zwieńczone otrzymaniem dyplomu potwierdzającego udział w szkole doktorskiej.

Jakimi kryteriami kieruje się fundacja przy wyborze kandydatów?
– Dobór uczestników programu pozostaje w gestii poszczególnych uczelni medycznych na podstawie regulacji ustanowionych na poziomie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Naukowa Fundacja Polpharmy nie ma intencji wpływania lub ingerowania w proces doboru kandydatów do programu.

Ilu kandydatów w danym roku może skorzystać z tego programu? Czy można więcej niż raz ubiegać się o takie szkolenie?
– W pierwszej edycji szkoły doktorskiej bierze udział trzydziestu studentów z piętnastu uczelni medycznych. W przyszłości jednak nie wykluczamy możliwości zwiększenia miejsc lub też podzielenia programu na dwie lub trzy edycje w roku. Po zakończeniu tegorocznego przedsięwzięcia przyjdzie czas na wnioski, zebranie opinii oraz rozmowy o ewentualnych poszerzeniach programu.

Co ważne, regulamin nie zabrania kilkukrotnego udziału w programie. Nie można jednak zapominać o tym, że najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o zakwalifikowaniu do szkoły doktorskiej, są wyniki edukacyjne uzyskiwane przez studenta w toku studiów. Należy pamiętać, że w obecnym kształcie program kierowany jest do studentów czwartego oraz piątego roku studiów, należy zatem zakładać, iż uczestnicy będą co roku się zmieniać.

W jaki sposób fundacja dociera do odbiorców po to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o programie i miało możliwość skorzystania z niego? Czy współpracujecie z uczelniami w tym zakresie?
– Naukowa Fundacja Polpharmy stara się promować wydarzenie poprzez stronę internetową czy też media społecznościowe. Głównie jednak to współpraca z uczelniami medycznymi oraz KRAUM jest drogą dotarcia do potencjalnych uczestników. Niezwykle cenimy sobie jako fundacja współpracę z takim podmiotem jak KRAUM, a patronat nad programem Medical School of Your Future odbieramy jako ogromny zaszczyt i wyróżnienie.

Przeczytaj także: „Autorytet jest drogowskazem”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.