Twitter.com/MZ_GOV_PL

Piętnaście osób w Radzie Organizacji Pacjentów

Udostępnij:
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołuje piętnastoosobową Radę Organizacji Pacjentów. Eksperci będą konsultować projekty legislacyjne i angażować się w kwestie najistotniejsze dla chorych. – To historyczna chwila – ocenia szef resortu zdrowia.
Rada jest pierwszym w historii powołanym w Ministerstwie Zdrowia stałym gremium, składającym się z reprezentantów organizacji pacjentów.

Resort informuje o tym na Twitterze.

– To historyczna chwila. Nigdy wcześniej przy ministrze zdrowia nie było takiej rady – podkreśla minister Niedzielski.Minister twierdzi, że „Rada Organizacji Pacjentów jest łącznikiem między ministrem zdrowia a środowiskiem pacjentów”.

– Kandydatów zgłaszały największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane co najmniej od pięciu lat. W sumie było 55 kandydatów. Spośród nich do rady wybrano piętnaście osób – informuje minister Adam Niedzielski, wyliczając skład:
– Elżbieta Oleksiak z Polskiego Związku Niewidomych,
– Krystyna Wechmann z Federacji Stowarzyszeń Amazonki,
– ks. Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
– Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku,
– Jacek Hołub z Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”,
– Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich,
– Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas,
– Paweł Wójtowicz z Matio Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
– Magdalena Kołodziej z Fundacji My Pacjenci,
– Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej,
– Anna Śliwińska z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
– Piotr Fonrobert z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST,
– Małgorzata Durka ze Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”,
– Piotr Dąbrowiecki z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP,
– Dorota Korycińska z Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacji Onkologicznej, Fundacji „Pokonaj raka”, Stowarzyszenia Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacji OmeaLife.

Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej.Zarządzenie z marca
Przypomnijmy – 17 marca 2022 roku zaczęło obowiązywać zarządzenie ministra zdrowia z 16 marca 2022 roku w sprawie powołania Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia. Rada ta jest organem pomocniczo-doradczym w zakresie prowadzenia dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia. Posiedzenia rady mają odbywać się raz na kwartał, a jej zadania to:
– koordynowanie współpracy organizacji pacjentów z ministrem,
– omawianie spraw systemowych w ochronie zdrowia przekazanych przez organizacje pacjentów,
– przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do projektów aktów normatywnych od organizacji pacjentów w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi,
– zachęcanie organizacji pacjentów do czynnego udziału w procesie legislacyjnym,
– koordynowanie po stronie organizacji pacjentów działań w zakresie prowadzonych przez urząd obsługujący ministra prekonsultacji oraz konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych,
– współpraca z innymi radami zrzeszającymi organizacje pacjentów, przede wszystkim z działającymi przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Członkowie rady są powoływani na pięć lat.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie ministra zdrowia z 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.