123RF

Podnoszenie kwalifikacji w jednym miejscu

Udostępnij:
Za kształcenie podyplomowe wszystkich profesji medycznych odpowiadać będzie jedna instytucja.
Chodzi o Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – wynika to z projektu nowelizacji ustawy o CMKP oraz niektórych innych ustaw.

– Dzięki temu zostanie zapewniony równy dostęp do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także będzie możliwa integracja przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, co przyczyni się do wymiany doświadczeń między tymi profesjami, a także pozytywnie wpłynie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych. W wyniku projektowanych zmian nastąpi utworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych – uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, które jest autorem projektu.

Obecnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych realizowane są przez dwa podmioty.

Kształcenie pielęgniarek i położnych jest monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, a za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

– Odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych jest problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich profesji medycznych oraz zapewnienia ich współpracy. Mając to na uwadze, zasadne jest stworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych. Dlatego też proponowany projekt zakłada włączenie CKPPiP do CMKP – wyjaśnia ministerstwo.

Dzięki zmianie będzie możliwe ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, co pozwoli na wypracowanie jednolitych, jasnych kryteriów egzaminowania.

Kiedy? Plan jest, aby w drugim kwartale tego roku.

Przeczytaj także: „Likwidacja CKPPiP – projekt”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.