Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pogotowie strajkowe w sanepidzie
 
Działy: Aktualności
„Solidarność” postawiła w stan pogotowia strajkowe wszystkie stacje sanepidu. Pracownicy protestują przeciw planom włączenia części struktur inspekcji do jednolitej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
- W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektów ustaw: "Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności" oraz "Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności", XXIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność" podjęło uchwałę o rozpoczęciu z dniem 13 czerwca 2017 roku pogotowia strajkowego w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie całego kraju – czytamy w komunikacie „Solidarności”.

Zdaniem związku projekt w sposób negatywny wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne naszych obywateli oraz na negatywne postrzeganie polskiej żywności w Europie i na świecie. „Solidarność” zarzuca również rządowi łamanie zasad dialogu społecznego przy procedowaniu projektu.

W Polsce kontrolą żywności zajmują się głównie dwie inspekcje. Co do zasady Sanepid (podległy Ministerstwu Zdrowia) kontroluje żywność pochodzenia roślinnego, a Inspekcja Weterynaryjna (podległa Ministerstwu Rolnictwa) – zwierzęcego. Rządowy projekt zakłada scalenie obu inspekcji (i kilku pomniejszych) w jedną. Co do zasady – czemu nie? Tylko dlaczego nowa inspekcja podlegać miałaby, jak zakłada projekt, resortowi rolnictwa, nie zdrowia, czy też - bezpośrednio premierowi?
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe