123RF

Polityka lekowa na lata 2018–2022 – podsumowanie

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia opublikowało podsumowanie realizacji dokumentu strategicznego „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” opracowane przez pracowników Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – autorzy raportu podkreślili, że „większość planowanych zmian wprowadzono”.
Dokument został podzielony na rozdziały i podrozdziały, analogicznie jak w samym dokumencie strategicznym, to jest:
– profilaktyka w zakresie szczepień ochronnych,
– dostępność rynkowa,
– dostępność refundacyjna,
– przemysł farmaceutyczny,
– zawody medyczne,
– systemy informacyjne.

Wnioski?

– Mimo pandemii COVID-19 z sukcesem udało się wprowadzić korzystne zmiany w zakresie polityki lekowej – podkreślono, wymieniając najistotniejsze z nich:
– dostęp do szczepień systematycznie się zwiększa, możliwość ich przeprowadzenia ma coraz większe grono zawodów medycznych, jednocześnie zapadalność na choroby zakaźne, przeciw którym stosowane są szczepienia, się zmniejszyła,
– poziom kontroli produktów leczniczych oraz podmiotów uczestniczących w obrocie lekami utrzymał się na wysokim poziomie,
– rozwijająca się cyfryzacja przyczyniła się do zwiększenia społecznej świadomości w zakresie zgłaszania działań niepożądanych,
– dzięki digitalizacji systemów ochrony zdrowia uproszczono i przyspieszono proces rejestracji leków, wystawiania i realizacji recept czy weryfikacji autentyczności leków,
– dzięki systemowi monitorowania obrotu produktów leczniczych dostępność rynkowa leków jest pod kontrolą, co pozwala na wczesne identyfikowanie braków lekowych,
– w zakresie systemu refundacji odnotowano, że zwiększyła się liczba nowych terapii obejmowanych finansowaniem z pieniędzy publicznych.

Co poza tym?

Udostępniamy podsumowanie w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Podsumowanie stopnia realizacji dokumentu strategicznego „Polityka lekowa państwa 2018-2022”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.