Patryk Rydzyk

Polscy producenci w sojuszu z europejskimi wytwórcami leków

Udostępnij:
– Krajowi Producenci Leków zgłosili chęć przystąpienia do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych, którego zadaniem ma być zapobieganie ich niedoborom na terenie Unii Europejskiej – poinformował Krzysztof Kopeć, prezes KPL.
Wykaz leków o krytycznym znaczeniu
Zaproszenie do udziału w pracach Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych wystosował 16 stycznia Urząd Komisji Europejskiej do spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA).

Europejska Agencja Leków opublikowała 12 grudnia 2023 r. pierwszą wersję unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu. Znalazły się tam leki, w przypadku których wymagana jest ciągłość dostaw, bo przerwanie ich stosowania może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych.

W tworzeniu wykazu wzięto pod uwagę dwa kryteria: ciężkość choroby oraz dostępność leków alternatywnych. Aby zapewnić dostęp do leków o krytycznym znaczeniu, komisja ustanawia Sojusz na rzecz Leków Krytycznych. Zajmie się on koordynowaniem zamówień publicznych na te leki na szczeblu Unii Europejskiej, zwiększeniem zdolności Starego Kontynentu do ich produkcji, dywersyfikacją dostaw, opracowaniem wspólnego strategicznego podejścia do gromadzenia zapasów leków w UE i pomocą w wykorzystaniu finansowania unijnego i krajowego tych zadań.

Urząd Komisji Europejskiej do spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia zaprosił do sojuszu wszystkie zainteresowane strony, aby we współpracy między Komisją Europejską, rządami krajowymi, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim przygotować konkretne działania i możliwe rozwiązania polityczne w kwestii niedoborów leków o krytycznym znaczeniu w UE.

Polska piątym krajem unii na rynku leków
– Mamy nadzieję, że nasz rząd również zaangażuje się w prace sojuszu, bo Polska to piąty pod względem wielkości rynek leków w Unii Europejskiej, również zagrożony brakami. Poza tym nasz przemysł farmaceutyczny posiada niewykorzystany potencjał, który powinien współuczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa lekowego Europy – stwierdził Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

HERA poinformowała, że sojusz pomoże odblokować rozwiązania produkcyjne. Będzie opierać się na doświadczeniach innych sojuszy UE, które zajmują się poważnymi wyzwaniami przemysłowymi, między innymi na rzecz baterii, chipów i surowców krytycznych.

– Kolejnym krokiem po opracowaniu listy leków o krytycznym znaczeniu, o które zabiegali Krajowi Producenci Leków, musi być przygotowanie i wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia produkcji substancji farmaceutycznych i leków w Europie. Ze względu na konkurencyjność cenową produktów spoza kontynentu konieczne będą dotacje bezpośrednie dla produkujących w unii, preferencje w przetargach na zamówienia publiczne, zakupy interwencyjne UE, nałożenie na europejskie firmy farmaceutyczne obowiązku zakupu europejskich substancji do ich produkcji lub posiadania określonego odsetka europejskich leków i ich składników na stanie, oraz wspólne europejskie zakupy leków wytwarzanych w unii – wskazał.

Sojusz na rzecz Leków Krytycznych jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych oraz ich agencji, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, pracowników służby zdrowia, pacjentów, konsumentów, a także innych grup zainteresowanych stron, organów i agencji UE. Europejska komisja rozpocznie prace wiosną i opublikuje swoje pierwsze zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć, aby poprawić podaż leków o krytycznym znaczeniu.

Przeczytaj także: „Bezpieczeństwo lekowe Polski wymaga wsparcia” i „Pierwsza lista leków o krytycznym znaczeniu”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.