Łukasz Giza/Gazeta Wyborcza.pl

Porozumienie w sprawie finansowania POZ zawarto na 27 miesięcy

Udostępnij:
– Szacujemy, że ok. 1000 podmiotów leczniczych POZ od stycznia przyszłego roku będzie realizować opiekę koordynowaną. To efekt porozumienia zawartego z Ministerstwem Zdrowia w sprawie warunków finansowych dla lekarzy rodzinnych na ponad dwa lata – stwierdził Jacek Krajewski, prezes federacji Porozumienie Zielonogórskie.
– Porozumienie, które zawarliśmy 29 listopada z Ministerstwem Zdrowia, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Warte podkreślenia jest to, że warunki porozumienia będą obowiązywać przez jeden z najdłuższych jak dotąd okresów, bo aż przez 27 miesięcy – poinformował „Menedżera Zdrowia” prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski, dodając, że „ten okres obowiązywania umowy jest zdeterminowany warunkami, które wynegocjowano i które udało się ostatecznie wypracować oraz podpisać w formie porozumienia”.

– Konieczność zmiany warunków finansowych była determinowana między innymi zwiększającą się inflacją i galopującymi wzrostami cen energii oraz roszczeniami finansowymi pracowników. Do tego doszły oczekiwania dotyczące przejęcia przez lekarzy POZ opieki koordynowanej nad pacjentami. To spowodowało presję lekarzy na Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczekiwano, że jeżeli jest mowa o nowych zadaniach, czyli dodatkowych obowiązkach, to muszą być one dodatkowo finansowane – zauważył Jacek Krajewski.

Wsparcie finansowe dla POZ za opiekę koordynowaną
Wśród najważniejszych warunków, które udało się wynegocjować w ramach rozmów, prezes Krajewski wskazał trzy główne elementy.

– Najistotniejsza zmiana dotyczy sposobu wprowadzenia opieki koordynowanej do POZ. Ten model opieki budził wiele napięć w relacjach lekarzy z resortem zdrowia. Środowisku lekarskiemu towarzyszyła ogromna niepewność związana z możliwością wejścia w ten model, jeżeli chodzi o pewne inwestycje kadrowe, finansowe, stworzenie takiego narzędzia w POZ, zwłaszcza w małych placówkach. Tutaj po dłuższych dyskusjach ustalono, że podmioty, które zdecydują się wejść w opiekę koordynowaną, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 6,5 tys. zł miesięcznie, przez 12 miesięcy, przez pierwszy rok funkcjonowania – zaznaczył prezes Krajewski.

– Stawka ta dotyczy placówek, które w koordynacji będą miały do 5 tys. pacjentów. W przypadku placówek zajmujących się koordynacją większej liczby pacjentów będzie dodatkowe finansowanie za każdego pacjenta – dodał.

Wyjaśnił, że „to wsparcie finansowe pozwoli podmiotom, które zdecydują się na opiekę koordynowaną, uniknąć ryzyka finansowego”.

– To jest jasny sygnał ze strony decydentów, że zależy im na opiece koordynowanej, na poprawie opieki nad pacjentami, jak również pokazanie, że pierwsze podmioty, które wezmą w tym udział, otrzymają wsparcie – zaznaczył.

Szansa na pomoc w budowaniu sieci specjalistów
Prezes Krajewski wyjaśnił również, że „rozmowy i zawarte w ich wyniku porozumienie zaowocowały też pewną deklaracją ze strony decydentów, że będą wspierać lekarzy POZ w nawiązywaniu relacji ze specjalistami”.

– Są to konsultacje specjalistyczne, które będzie musiał zapewnić w ramach opieki koordynowanej potrzebującym pacjentom lekarz POZ. Nie można zapominać, że specjalistów jest bardzo mało i trudno jest taką konsultację od ręki otrzymać – tłumaczył w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.

– Narodowy Fundusz Zdrowia zadeklarował, że placówkom podstawowej opieki zdrowotnej, które zajmą się opieką koordynowaną, będzie udostępniać informacje dotyczące specjalistów, którzy funkcjonują w najbliższym otoczeniu danego POZ, i ewentualnie ułatwiać relacje między nimi – wyjaśnił Krajewski.

– Dostęp do takiej bazy danych znacznie ułatwi organizowanie współpracy lekarzom rodzinnym ze specjalistami, w tym ustalenie warunków współpracy. Relacja ta będzie przebiegała na podobnej zasadzie jak obecnie współpraca z laboratoriami. Dziś lekarze POZ mają zawartą umowę z laboratoriami na badania diagnostyczne, a po wejściu w opiekę koordynowaną będą musieli mieć podpisane analogiczne umowy ze specjalistami, do których skierują pacjentów z koordynacji – mówił.

Preferencje dla grup pediatrycznych
Kolejne zmiany dotyczą finansowania w pediatrycznych grupach pacjentów.

– To bardzo ważna zmiana, ponieważ współczynniki te nie były zmieniane od dłuższego czasu. Mam tu na myśli grupy wiekowe dziecięce, od 0 do 6 lat i od 7 do 19 lat. W obu grupach wskaźnik korygujący został podwyższony o jedną dziesiątą – powiedział prezes Krajewski, wymieniając, że „dotychczas wskaźnik w grupie dzieci starszych wynosił 1,2, a w grupie młodszych dzieci 2,7 – ten ostatni został zmieniony na 2,8”.

Wsparcie na leczenie pacjentów z wielochorobowością
Ostatnia ważna zmiana, na którą zwraca uwagę przedstawiciel federacji, dotyczy grup osób starszych, najczęściej powyżej 60. roku życia, z wielochorobowością.

– Do tej pory wskaźnik dla tych pacjentów wynosił 3,2. To oznacza, że jeżeli lekarz POZ opiekował się pacjentem z chorobą przewlekłą, niezależnie od tego, czy to była jedna choroba u danego pacjenta, czy więcej, otrzymywał za jego prowadzenie 3,2 wskaźnika korygującego do stawki kapitacyjnej – wyjaśnił prezes Krajewski, tłumacząc, że „obecne porozumienie zmienia finansowanie na preferujące takich lekarzy, którzy zajmują się pacjentami bardziej schorowanymi, czyli tymi, którzy nie mają jednej choroby przewlekłej, na przykład nadciśnienia, ale kilka chorób”.

– W wypadku pacjenta z jedną chorobą przewlekłą lekarz dostanie dofinansowanie w kwocie 17 zł. Za każdą kolejną chorobę przewlekłą u danego pacjenta dofinansowanie będzie się zwiększało. Jest jednak jeden warunek – chorym musi się zajmować lekarz POZ, a nie specjalista – tłumaczył Jacek Krajewski, dodając, że „dzięki tej zmianie jest szansa na zajmowanie się pacjentami bardziej chorymi”.

– To bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ pacjenci z wielochorobowością są bardziej kosztochłonni – częściej korzystają z porad lekarskich i wymagają większej liczby badań – podsumował Jacek Krajewski.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.