123RF

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego – o co zaapelowały organizacje pacjenckie i przedsiębiorcy?

Udostępnij:
Odbyło się zdalne posiedzenie członków Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Rozmawiano o dwóch sprawach – o projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz o Funduszu Medycznym.
Przypomnijmy, w tym roku z Funduszu Medycznego wydano zaledwie ok. 200 mln zł, choć planowano 1,8 mld zł – dlatego piętnaście organizacji pacjentów i Federacja Przedsiębiorców Polskich zwrócili się do ministra zdrowia o „dokonanie pilnych zmian w funkcjonowaniu Funduszu Medycznego”. Poza tym, jeśli chodzi o projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, zgłoszono do niego kilkaset stron uwag, których jednak Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło.

Organizacje pacjenckie i federacja zaapelowały do ministra zdrowia o:
– natychmiastowe wielokrotne zwiększenie – względem planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. – środków pozostających w dyspozycji subfunduszu profilaktyki zdrowotnej,
– przedstawienie opinii publicznej informacji o podziale środków pomiędzy subfundusze oraz poddanie konsultacjom publicznym strategii wydatkowania tych środków,
– przeznaczenie środków Funduszu Medycznego niewykorzystanych w 2020 r. i 2021 r. na dotację celową do Narodowego Funduszu Zdrowia na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
– rozpoczęcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym w celu zapewnienia maksymalnego pozytywnego efektu tego rozwiązania dla systemu ochrony zdrowia.

Wkrótce więcej informacji na ten temat.

O sprawie informowało też Prawo.pl.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.