Patryk Rydzyk

Postęp technologiczny i organizacyjny w kardiologii ►

Udostępnij:
Jakie priorytety w swojej dziedzinie na 2023 r. mają eksperci kardiologii, dowiedzieliśmy się z panelu „Postęp technologiczny i organizacyjny w kardiologii”, zorganizowanego podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023 wydawnictwa Termedia – odbyła się ona 25 stycznia w Zamku Królewskim w Warszawie.
Prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, przedstawił założenia pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Oba te projekty mają spowodować zmiany organizacyjne w polskiej kardiologii.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia (NPChUK), czyli kompleksowa strategia kardiologiczna, będzie obowiązywał do 2032 r. Pochłonie ponad 2,7 mln zł. Jest on odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia i wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności.

Krajowa Sieć Kardiologiczna będąca częścią NPChUK to z kolei program skierowany do osób chorujących na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, mających nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu oraz przewodzenia, a także wady zastawkowe serca. Do realizowanego od ponad półtora roku na Mazowszu pilotażu dołączyło pod koniec roku 2022 sześć kolejnych województw (dolnośląskie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i łódzkie). Dotychczas do programu zakwalifikowało się ponad 2,6 tys. chorych. Rozszerzenie pilotażu o kolejne województwa to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz właściwej terapii dla kolejnych niemal 160 tys. osób do końca 2024 r.

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Przemysław Mitkowski podsumował stan realizacji „Dekalogu niezaspokojonych potrzeb polskiej kardiologii”. Przypomnijmy, że dekalog został ogłoszony w maju ubiegłego roku podczas konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy, zorganizowanej przez wydawnictwo Termedia.

– Byliśmy sceptyczni co do możliwości jego realizacji, ale przygotowując się do tej sesji, uświadomiłem sobie, że połowa punktów została zrealizowana. Nierozwiązane problemy, które pozostały, to brak finansowania wielu nowoczesnych technologii niefarmakologicznych. Jedną z takich technologii są stymulatory bezeelektrodowe – powiedział prof. Mitkowski.

– Priorytetem w 2023 r., moim zdaniem, powinny też być wszczepialne rejestratory arytmii. Służą one głównie do diagnostyki omdleń z niewyjaśnionej przyczyny. Wiele badań klinicznych potwierdziło, że ta technologia służy szybszemu rozpoznawaniu przyczyn omdleń, tym sam wdrożeniu prawidłowego leczenia – dodał prof. Jarosław Kaźmierczak, kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Prof. Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przypomniał, że „polska kardiologia interwencyjna nadal należy do czołówki europejskiej i nie tylko”. – Jednocześnie mamy jednak coraz większe kłopoty, jeśli chodzi o przewlekłe zespoły wieńcowe. Tu też w przypadku wielu pacjentów przydałaby się możliwość skorzystania z bardzo nowoczesnych technologii nielekowych – zauważył.

Prof. Piotr Ponikowski, kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, spojrzał globalnie na problemy kardiologii polskiej. – Liczba zgonów kardiowaskularnych w ostatnich 2–3 latach bardzo wyraźnie się zwiększyła. Był prognozowany spadek i to znaczny, wydłużenie życia o 2–3 lata. To się nie potwierdziło. Potrzebujemy większej dostępności do nowych, bo nie innowacyjnych, technologii o ustalonej, potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności. W mojej ocenie priorytetem jest wprowadzenie sieci kardiologicznej, zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej i wyrównanie nierówności w dostępie do niej, zacieśnienie współpracy między lekarzami POZ a kardiologami. Konieczne jest też zwiększenie zainteresowania szeroką prewencją chorób układu sercowo-naczyniowego – ocenił ekspert.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski został zapytany o możliwość realizacji postulatów zgłoszonych przez ekspertów. – Wiele z wyrobów medycznych jest już na zaawansowanym etapie procesu refundacyjnego. Teraz najważniejsze jest, żeby to wdrożyć, przekazać do finansowania. Do września–października wszystkie rzeczy, które już są zaczęte, powinny być wdrożone do terapii – odpowiedział wiceszef resortu.

W panelu „Postęp technologiczny i organizacyjny w kardiologii” uczestniczyli:
– dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego,
– prof. dr hab. n. med. Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
– dr hab. n. med. Marek Grygier, profesor uczelni, z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK,
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia,
– prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
– Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia,
– prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes PTK, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu,
– Joanna Parkitna, dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
– Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce.

Moderatorem był dr n. med. Jakub Gierczyński.

Panel do obejrzenia poniżej.



 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.