Maciek Jaźwiecki/Agencja Wyborcza.pl

Powołano członków Rady Akredytacyjnej

Udostępnij:
Minister zdrowia powołała Radę Akredytacyjną, do zadań której należy między innymi opracowywanie projektów standardów akredytacyjnych dla określonego rodzaju działalności leczniczej lub zakresu świadczeń oraz ich aktualizacji, we współpracy z ośrodkiem akredytacyjnym.

Kto wszedł w skład rady?

Powołano dwanaście osób, to jest:

● Marka Durlika, przedstawiciela ministra spraw wewnętrznych i administracji,
● Jarosława Fiksa, przedstawiciela rzecznika praw pacjenta,
● Dominikę Janiszewską-Kajkę, przedstawiciela ministra zdrowia,
● Mateusza Kapronia, przedstawiciela ministra zdrowia,
● Konrada Korbińskiego, przedstawiciela ministra zdrowia,
● Arkadiusza Kosowskiego, przedstawiciela ministra obrony narodowej,
● Piotra Pawliszaka, przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej,
● Monikę Pintal-Ślimak, przedstawiciela Naczelnej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
● Tomasza Stefaniaka, przedstawiciela ministra zdrowia,
● Renatę Sówkę, przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
● Irenę Walecką-Herniczek, przedstawiciela organizacji społecznej, której działalność statutowa polega na działaniu na rzecz praw pacjentów,
● Piotra Warczyńskiego, przedstawiciela ministra zdrowia.

Kadencja rady trwa sześć lat.

Zadania rady
Do zadań rady należy, obok opracowywania projektów standardów akredytacyjnych dla określonego rodzaju działalności leczniczej również przygotowywanie, na podstawie raportu z przeglądu akredytacyjnego, ministrowi zdrowia rekomendacji w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi wnioskującemu o udzielenie akredytacji.

Przeczytaj także: „Ile za pracę przy jakości?”„Będzie weryfikacja nowo powołanych kierunków lekarskich”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.