Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. Tomasz Szczepański ponownie rektorem SUM

Udostępnij:
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasz Szczepański został 27 lutego wybrany na kolejną kadencję.
Uprawnionych głosowania było 589 elektorów, udział w nim wzięło 536, a frekwencja wyniosła 83 proc. 447 osób głosujących było za ponownym wyborem profesora, przeciwko – 24.

– Wynik jest powodem do dumy, a my deklarujemy gotowość do współpracy – powiedziała prof. Katarzyna Mizia-Stec, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, gratulując rektorowi tak dobitnego poparcia.

Komentarz zwycięzcy
– Ten dzień to dla mnie dalsza motywacja do pracy. Bardzo dziękuję za zaufanie. Zrobimy wszystko, by zrealizować nasze ambitne plany – powiedział prof. Tomasz Szczepański.

Rektor, przedstawiając swój program na kolejne lata, podkreślał konieczność rozszerzenia przez uczelnię współpracy międzynarodowej, a także podniesienie standardu sal dydaktycznych oraz infrastruktury szpitalnej. Liczy też bardzo na rozwój programu stypendialnego dla Śląska zapowiedziany przez ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Tomasz Szczepański – nowy-stary rektor
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański jest specjalistą pediatrii i onkologii/hematologii dziecięcej. Od początku swojej kariery naukowej szczególnie zajmuje się zagadnieniami diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci.

W maju 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W latach 1997–1999 pracował w Katedrze Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Od 2000 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM) i na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu.

W 2005 r. złożył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Rearanżacje genów immunoglobulin i receptorów limfocytów T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B u dzieci” (wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów), a w 2009 r. uzyskał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych.

Od 2009 r. jest kierownikiem Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM, a od 2010 r. sprawuje funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej w województwie śląskim.

W latach 2016–2020 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki SUM.

Jest współautorem ponad 290 publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych, które do tej pory uzyskały ponad 5500 cytowań (indeks Hirscha 39).

Prof. Tomasz Szczepański jest prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOPEurope). Jest również członkiem Rady Naukowej czasopisma „Leukemia” oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Pediatria Polska”.

Przeczytaj także: „Prof. Zbigniew Krasiński rektorem”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.