123RF

Projekt regulujący płace ponownie w pierwszym czytaniu

Udostępnij:
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników podmiotów medycznych, kierując go do ponownego pierwszego czytania.
– Projekt zawiera bardzo ważne regulacje płacowe dla polskich pielęgniarek i położnych – powiedziała „Menedżerowi Zdrowia” przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, dodając, że „Komitet Inicjatywy Ustawodawczej odpowiadający za wspomniany projekt, skierował 17 listopada pismo do marszałka Sejmu”. Zaapelował w nim o wznowienie prac nad wspomnianą nowelą ustawy o najniższych wynagrodzeniach.

Pół roku na wznowienie prac
– Marszałek Hołownia nie zdążył się odnieść do pisma komitetu, ponieważ w tym samym czasie podjął decyzję w sprawie obywatelskiego projektu, nadając mu numer 33. Tym samym zapowiedział, że Sejm X kadencji ponownie zajmie się projektem – przekazała Krystyna Ptok.

Mowa o obywatelskim projekcie przygotowanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, złożonym w Sejmie IX kadencji, 23 maja 2023 r. Projekt ten, po pierwszym czytaniu, 13 lipca został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia. Posiedzenia tych komisji w przedmiotowej sprawie nigdy się jednak nie odbyły.

W takiej sytuacji, gdy prace Sejmu poprzedniej kadencji nie zostały zakończone, marszałek Sejmu nowej kadencji zarządza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz doręczenie go posłom. Pierwsze czytanie tego projektu odbywa się nie później niż w terminie sześć miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji.

– Mamy nadzieję, że to ponowne pierwsze czytanie odbędzie się w jak najszybszym terminie – stwierdziła Krystyna Ptok.

Co zawiera projekt?
W dokumencie adresowanym do marszałka Sejmu Szymona Hołowni Krystyna Ptok wskazała, że „projekt, o którym mowa, zawiera bardzo ważne regulacje dla polskich pielęgniarek i położnych, o czym świadczy fakt, iż zaledwie w kilka tygodni pod projektem podpisało się ponad 120 tys. osób”.

W projekt zapisano między innymi podniesienie współczynników pracy w tabeli płac dla piątej i szóstej grupy zawodowej (odpowiednio z 1,02 na 1,19 oraz z 0,94 na 1,09). Oprócz pielęgniarek i położnych wyższe współczynniki objęłyby również m.in. farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych czy ratowników medycznych.

Ponadto wskazuje na konieczność powiązania wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami i wykształceniem, wprowadzając w tym celu zmianę zapisu „kwalifikacje wymagane” na „kwalifikacje posiadane”. Dodatkowo podmiot leczniczy zobowiązany jest zaliczyć każdą pielęgniarkę i położną do grupy o wyższym współczynniku, od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

Przeczytaj także: „Oczekujemy od pielęgniarek kompetencji, za które potem nie zamierzamy płacić” i „Pielegniarska ustawa o wynagrodzeniach”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.