123RF

Psychologowie z Ukrainy bez prawa wykonywania zawodu w Polsce

Udostępnij:
Wprawdzie Sejm przyjął ustawę przedłużającą o kolejne siedem miesięcy możliwość świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy bez konieczności nostryfikacji dyplomu, ale Senat ją odrzucił, a jego uchwała nie została rozpatrzona przez Sejm.
RPO interweniuje
Wśród uchodźców wojennych z Ukrainy stale utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na opiekę psychologiczną, dlatego rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek interweniuje po raz kolejny i 18 stycznia skierował pismo do Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny pismo, w którym zwrócił się z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych w tej sprawie.

– Do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło pismo organizacji i instytucji działających na rzecz praw człowieka, zawierające prośbę o interwencję w sprawie przedłużenia prawa do świadczenia usług psychologicznych dla psychologów z Ukrainy bez konieczności nostryfikacji dyplomu – wyjaśnił rzecznik Wiącek.

– Zgodnie z art. 64a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), od 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadkach, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, posiadający uzyskany w Ukrainie dyplom jednolitych studiów na kierunku psychologia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i drugiego stopnia na kierunku psychologia zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia albo magistra na kierunku psychologia, może świadczyć usługi psychologiczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Uprawnienia wynikające z wyżej wymienionej ustawy wygasły 24 sierpnia 2023 r. – dodano w piśmie.

RPO podkreślił, że w przeszłości ustawodawca podejmował działania zmierzające do wydłużenia możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy bez konieczności nostryfikacji dyplomu (zob. art. 26 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego). Niestety, nie doprowadziły one do nowelizacji ustawy.

Rzecznik interweniował już w tej sprawie u pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy, który w odpowiedzi na wystąpienie RPO wskazał, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega zasadność przedłużenia okresu funkcjonowania przepisów art. 64a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także zaznaczył, że odpowiednie rozwiązania legislacyjne zostaną przygotowane przy ewentualnej nowelizacji przedmiotowej ustawy.

– Zwracam się do pani minister z uprzejmą prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych wychodzących naprzeciw dostrzeżonemu problemowi. Pragnę jednocześnie wskazać, że z uwagi na niezmiennie wysokie zapotrzebowanie w zakresie dostępu do opieki psychologicznej, wydłużenie możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy jest zmianą wyczekiwaną przez szereg organizacji, jak również samych psychologów pochodzących z Ukrainy – konkludował w piśmie do minister Izabeli Leszczyny RPO Obywatelskich Marcin Wiącek.

Udostępniamy pismo w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: VII.7014.12.2023.AMB.pdf.

Przeczytaj także: „Wirtualna medycyna”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.