iStock

Pytania przekazane – po raz drugi

Udostępnij:
Naczelna Izba Lekarska otrzymała z Centrum Egzaminów Medycznych kolejne pytania i odpowiedzi z państwowego egzaminu specjalizacyjnego.
Tym razem pochodzą z lat 2021–2022 i obejmują następujące specjalizacje:
– alergologia,
– anestezjologia i intensywna terapia,
– balneologia i medycyna fizykalna,
– chirurgia dziecięca,
– chirurgia naczyniowa,
– chirurgia ogólna,
– chirurgia onkologiczna,
– chirurgia stomatologiczna,
– chirurgia szczękowo-twarzowa,
– choroby płuc,
– choroby płuc dzieci,
– choroby wewnętrzne,
– choroby zakaźne,
– dermatologia i wenerologia,
– diabetologia,
– endokrynologia,
– endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,
– endokrynologia i diabetologia dziecięca,
– gastroenterologia,
– geriatria,
– ginekologia onkologiczna,
– hematologia,
– kardiologia,
– kardiologia dziecięca,
– kardiochirurgia,
– medycyna paliatywna,
– medycyna pracy,
– medycyna ratunkowa,
– medycyna rodzinna,
– nefrologia,
– nefrologia dziecięca,
– neonatologia,
– neurochirurgia,
– neurologia,
– neurologia dziecięca,
– okulistyka,
– onkologia kliniczna,
– ortodoncja,
– ortopedia,
– otorynolaryngologia,
– patomorfologia,
– pediatria,
– perinatologia,
– periodontologia,
– położnictwo i ginekologia,
– protetyka stomatologiczna,
– psychiatria,
– psychiatria dzieci i młodzieży,
– radiologia i diagnostyka obrazowa,
– radioterapia onkologiczna,
– rehabilitacja medyczna,
– reumatologia,
– seksuologia,
– stomatologia dziecięca,
– stomatologia zachowawcza,
– transplantologia kliniczna.

Pliki z bazą pytań i kluczami odpowiedzi z PES przeprowadzonych w latach 2021–2022 – według podziału na specjalizacje – dostępne są na stronie NIL: www.nil.org.pl/aktualnosci/kolejne-pytania-z-pes-udostepnione.

Sukces samorządu
Zacytowano też prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego.

– To sukces samorządu. Jesteśmy właśnie po to, by dla wspólnego dobra naszego środowiska dbać o przestrzeganie prawa i stworzenie szans uzyskania jak najlepszych kwalifikacji dla przyszłych lekarzy specjalistów. Upublicznienie pytań z poprzednich sesji egzaminacyjnych nie tylko pomoże jeszcze lepiej przygotować się zdającym w kolejnych sesjach, ale przede wszystkim pozwoli na merytoryczny nadzór nad treścią pytań, która niejednokrotnie była kwestionowana przez lekarzy w trakcie egzaminów – skomentował.

NIL przypomniała, że „w sprawie udostępnienia pytań zapadł pomyślny dla izby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 roku”.

– CEM po wyroku WSA próbował odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten jednak wskazał, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL żądanych pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami – wskazano w komunikacie.

Jankowski podkreślił, że „udostępnienie pytań przysłuży się nie tylko lekarzom przygotowującym się do egzaminu”.

– Merytoryczny nadzór nad jakością pytań będzie korzystny dla całego społeczeństwa, w tym również pacjentów, którzy dzięki temu uzyskają dostęp do jeszcze lepiej wykształconych, posiadających jeszcze większą wiedzę medyczną lekarzy specjalistów – dodał prezes NRL.

Drugi pakiet pytań i odpowiedzi
4 kwietnia poinformowaliśmy, że NIL otrzymała pytania z egzaminów specjalizacyjnych z lat 2018–2020.

Przeczytaj także: „Pytania z PES udostępnione” i „Nie mają pytań”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.