iStock

Pytania z PES udostępnione

Udostępnij:
Naczelna Izba Lekarska otrzymała z Centrum Egzaminów Medycznych pytania z państwowego egzaminu specjalizacyjnego i je opublikowała.
– Po długiej batalii sądowej i borykaniu się z nieuzasadnionymi wymaganiami ze strony Centrum Egzaminów Medycznych w końcu pytania z egzaminów specjalizacyjnych z lat 2018–2020 zostały nam przekazane – poinformowała na swojej stronie internetowej Naczelna Izba Lekarska, udostępniając bazę.

Pliki z bazą pytań i kluczami odpowiedzi z PES przeprowadzonych w latach 2018–2020 – według podziału na specjalizacje – dostępne są na stronie: www.nil.org.pl/aktualnosci/udostepnione-pytania-z-pes.

Zacytowano też prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego.

– To sukces samorządu. Jesteśmy właśnie po to, by dla wspólnego dobra naszego środowiska dbać o przestrzeganie prawa i stworzenie szans uzyskania jak najlepszych kwalifikacji dla przyszłych lekarzy specjalistów. Upublicznienie pytań z poprzednich sesji egzaminacyjnych nie tylko pomoże jeszcze lepiej przygotować się zdającym w kolejnych sesjach, ale przede wszystkim pozwoli na merytoryczny nadzór nad treścią pytań, która niejednokrotnie była kwestionowana przez lekarzy w trakcie egzaminów – skomentował.

NIL przypomniał, że „w sprawie udostępnienia pytań zapadł pomyślny dla izby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 roku”.

– CEM po wyroku WSA, próbował odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten jednak wskazał, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL żądanych pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami – wskazano w komunikacie.

Medycy podkreślili, że „udostępnienie pytań przysłuży się nie tylko lekarzom przygotowującym się do egzaminu”.

– Merytoryczny nadzór nad jakością pytań będzie korzystny dla całego społeczeństwa, w tym również pacjentów, którzy dzięki temu uzyskają dostęp do jeszcze lepiej wykształconych, posiadających jeszcze większą wiedzę medyczną lekarzy specjalistów – dodał prezes NRL.

Przeczytaj także: „Nie mają pytań”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.