Wyślij
Udostępnij:
 
 
Raport: turystyka medyczna, nasza nowa narodowa specjalność
 
Działy: Aktualności
Polska należy do światowych liderów turystyki medycznej. Naprawdę jest nieźle. Gdy chodzi o wykorzystanie potencjału co prawda ustępujemy Czechom, ale daleko wyprzedzamy… Stany Zjednoczone.
Jak wygląda globalny rynek turystyki medycznej? Prezentujemy analizę Wiesława Śliwowskiego.
Rozwój turystyki medycznej to niewątpliwy fenomen ostatnich kilkunastu lat, które przyniosły wiele zmian w tym zakresie. Zmieniły się przede wszystkim wektory świadczenia tych usług – kraje wysoko rozwinięte przestały być wyłącznie eksporterami, a stały się znaczącymi importerami (konsumentami). Trudny do dokładnego wycenienia rynek turystyki medycznej, szacowany na kilkanaście miliardów dolarów (w obszarze OECD), stał się globalny i intensywnie się rozwija. Nadal jednak stanowi on w większości państw zdecydowanie poniżej 1% ogólnych wydatków na ochronę zdrowia, choć przyrasta w tempie kilku czy w przypadku liderów kilkunastu procent rocznie.

Szczególnie istotne zmiany dotyczą eksporterów usług medycznych, gdzie istotny rozwój odnotowały takie kraje, jak Słowenia, Korea Południowa, Estonia i Polska, z ok. 20-procentowym rocznym przyrostem w ostatnich sześciu latach. Liderem w wartościach bezwzględnych usług nadal są Stany Zjednoczone (3 mld USD), ale cichym liderem – w wartościach względnych – są Czechy (3,6%), a w dalszej kolejności Słowenia i Polska (ponad 1%). Statystyki OECD nie uwzględniają niestety innych państw, takich jak Indie, Singapur, Malezja czy Tajlandia.

Jeśli chodzi o import usług medycznych, liderami w wielkościach bezwzględnych nadal są Niemcy (2,3 mld USD) i Stany Zjednoczone, przy czym zwraca uwagę wysoki (ok. 12%) roczny przyrost wartości importu tych usług w Stanach Zjednoczonych. I z pewnością, wobec specyfiki systemu ochrony zdrowia w tym kraju, to właśnie on może stać się liderem w imporcie usług medycznych w najbliższych latach.

W zakresie wyboru usługodawców usług medycznych główną rolę odgrywają jakość, cena oraz czas oczekiwania, przy czym dla pacjentów z krajów o wysokim PKB największe znaczenie ma jakość usług.

Polska należy do grupy państw, które dosyć skutecznie wykorzystują swoje doskonałe zasoby. Posiada również dobrze zdefiniowane atuty, które powinny być wykorzystane w promocji jej usług medycznych na świecie.

Pełen tekst raportu Wiesława Śliwowskiego do przeczytania na podstronie www.termedia.pl/Nasza-nowa-narodowa-specjalnosc.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe