Marcin Stępień/Agencja Wyborcza.pl

Resort z pilotażem centrów zdrowia psychicznego – komentarz eksperta

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia przejęło nadzór i kontrolę nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego, w których pomaga się ponad 13 mln dorosłych. Dotychczas te zadania realizowało Biuro do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zmiany komentuje prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.
Od 22 lutego 2024 r. sprawami związanymi z centrami zdrowia psychicznego zajmują się pracownicy Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

– Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a następnie Biuro do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z pełnym zaangażowaniem wspierało resort zdrowia w realizacji pilotażu. Jednakże, mając na uwadze skalę programu, który obejmuje swoją opieką ponad 13 mln dorosłych obywateli, w ocenie Ministerstwa Zdrowia dalsza realizacja nadzoru i kontroli nie jest możliwa – uzasadnił decyzję wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny w piśmie skierowanym do dr hab. n. med. Anny Mosiołek, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Opinia prof. Piotra Gałeckiego
Sprawę w rozmowie z Polską Agencją Prasową skomentował prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

– Taka decyzja niewiele zmieni i jest jak najbardziej uzasadniona – podkreślił.

– Instytut Psychiatrii i Neurologii był tym miejscem, które rozpoczynało pilotaż. Teraz mamy już 107 centrów zdrowia psychicznego, które wspierają 13 mln osób. Warto, by ta reforma przeszła pod nadzór resortu zdrowia. Nie wiem, czy w tej sytuacji mogła być podjęta inna decyzja. To naturalna kolej rzeczy – zaznaczył konsultant krajowy.

– Część ekspertów wskazywała, że powinno to było nastąpić już wcześniej – dodał.

– Warto przeanalizować efekty wprowadzonych rozwiązań, przyjrzeć się temu, co działa, a co wymaga jeszcze pewnej korekty – stwierdził.

O reformie
Reforma psychiatrii zaczęła się w 2018 r. Jej głównym założeniem jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom w kryzysie zdrowia psychicznego w placówkach jak najbliżej miejsca ich zamieszkania. Centrów zdrowia psychicznego jest coraz więcej – obecnie 107, a rozporządzenie dotyczące pilotażu przewiduje, że będzie ich 129. To pozwoli objąć opieką 51 proc. populacji dorosłej. Docelowo jednak, jak pokazały szacunki NFZ, by pokryć zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej, takich centrów powinno powstać 280–300. Powinno się to wydarzyć do 2027 r.

Na realizację programu w 2024 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1,6 mld zł. W założeniu jedno centrum zdrowia psychicznego powinno zapewniać świadczenia dla 50–200 tys. mieszkańców.

Z usług centrów zdrowia psychicznego mogą korzystać osoby pełnoletnie. W centrum otrzymają pomoc specjalisty przez całą dobę, bez skierowania i zapisywania się na wizytę.
Pomoc dostosowana jest do potrzeb. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Przeczytaj także: „Więcej centrów zdrowia psychicznego”, „Psychiatria priorytetem Ministerstwa Zdrowia na najbliższe lata” i „Unijne centra zdrowia psychicznego do zamknięcia?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.