123RF

Rozporządzenie ws. wynagrodzeń pracowników budżetowych placówek leczniczych

Udostępnij:

20 maja skierowany został do ogłoszenia projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Wejdzie w życie dzień po jego ogłoszeniu, a nowe stawki będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2024 roku.

Rozporządzenie zmienia warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Wprowadza modyfikację miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Obecne stawki wynagrodzenia zasadniczego wymagają podwyższenia w taki sposób, aby uwzględniały wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić 4300 zł. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 z 18 stycznia 2024 r. wynosi 120 proc.

Podwyższenie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia również gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych, które wzrosną od 1 lipca 2024 r. o mniej więcej 12,75 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r., zgodnie z tym komunikatem, wyniosło 7155,48 zł.

Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w kategoriach I–XX będą wynosiły od 4190 zł do 4640 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego – od 6000 zł do 12 720 zł. To oznacza, że minimalne oraz maksymalne kwoty miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego wzrosną o mniej więcej 20 proc. we wszystkich kategoriach zaszeregowania.

Podwyżki obejmą 20 jednostek budżetowych będących pod jurysdykcją MZ, MSWiA oraz MON. To pracownicy cywilni Służby Więziennej, podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (poza pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznych) i stacji sanitarno-epidemiologicznych (powiatowych, granicznych, wojewódzkich).

Przeczytaj projekt zarządzenia skierowany do ogłoszenia:


Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.