123RF

Samorząd lekarski pokazuje czerwoną kartkę minister zdrowia

Udostępnij:
Szefowa resortu zdrowia Katarzyna Sójka nie zdała egzaminu, a „siódemka” NIL niezmiennie wymaga realizacji. Nie skorzystano z gotowości samorządu lekarskiego do współpracy, przekazanych materiałów i informacji o problemach ochrony zdrowia – lekarze wystawili minister zdrowia ocenę negatywną.
– Minął czas dany Katarzynie Sójce i jej resortowi na realizację tzw. siódemki NIL, czyli zmian do wdrożenia w ochronie zdrowia, które w ocenie samorządu lekarskiego wymagają szczególnej uwagi i natychmiastowej reakcji Ministerstwa Zdrowia – napisano na Twitterze, dodając, że „minister nie zdała egzaminu i wskazano, co rzeczywiście zostało zrealizowane w trakcie kierowania resortem zdrowia przez Katarzynę Sójkę”.

.

„Siódemka” NIL i poziom realizacji przez minister Sójkę
Naczelna Izba Lekarska przypominała, jak przedstawiały się najistotniejsze problemy zdaniem samorządu lekarskiego, i podsumowowała, co zrealizowano w trakcie zarządzania ochroną zdrowia przez Katarzynę Sójkę:
– Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatów. W resorcie powstał zespół ekspertów reprezentujących wszystkie środowiska, w tym farmaceutów i lekarzy, którego zadaniem jest opracowanie nowych, przejrzystych i prostych zasad wystawiania i realizacji recept dla wszystkich interesariuszy systemu, zwłaszcza dla pacjentów. W systemach zarządzanych przez Centrum e-Zdrowia zostały zniesione limity w wystawianiu recept w ramach tzw. białej listy placówek. Nadal brakuje strategii – mapy drogowej – na całkowite zniesienie limitów. Nie wprowadzono standardów teleporady. Receptomaty nadal działają.
– Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej mu jednostce – Centrum e-Zdrowia – dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej. Do tej pory nie ujawniono informacji na temat trwającej kontroli.
– Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne. Nie podjęto działań w tym zakresie, a nawet obserwuje się tendencję do zwiększenia wsparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich.
– Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać prawo wykonywania zawodu. Nie podjęto działań w tym zakresie. Lekarze z zagranicy nadal mogą podejmować w naszym kraju pracę w zawodzie lekarza bez nostryfikacji dyplomu i adekwatnej weryfikacji kompetencji oraz znajomości języka polskiego.
– Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii. Przekazano fundusze ze środków publicznych na nadwykonania w stomatologii.
– Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji. Powołano specjalny zespół ds. preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe. Zmiany w ustawie refundacyjnej wciąż budzą kontrowersje i chaos w pracy medyków.
– Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania, w przypadku gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu. Mimo przekazanych materiałów, pisma konsultanta krajowego popierającego lekarzy ukrajanych za tzw. nienależną refundację, wielu rozmów, spotkań i debaty w Senacie RP nie zostały podjęte żadne działania w tym zakresie.

Przeczytaj także: „Łukasz Jankowski zgłosił postulaty – lista dla nowej minister”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.