iStock

Samorząd ratowników się organizuje

Udostępnij:
W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia powołuje się Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych.
W dokumencie wskazuje się, że do zadań komitetu należy:
– dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych,
– prowadzenie spisu ratowników medycznych,
– zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, jeżeli liczba ratowników medycznych w danym województwie przekracza 300 osób, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego,
– opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

Wymienia się też skład grupy – to:
– Roman Badach-Rogowski,
– Mateusz Długopolski,
– Łukasz Fica,
– Rafał Gajda,
– Michał Górnikowski,
– Dariusz Gruda,
– Przemysław Kaczmarek,
– Mateusz Komza,
– Dawid Kossowski,
– Przemysław Król,
– Jarosław Madowicz,
– Kacper Mazurkiewicz,
– Iwona Misiorowska,
– Marcin Nadolny,
– Paweł Nesterak,
– Anna Przybysz,
– Jowita Rutka,
– Paweł Sałustowicz,
– Edyta Wcisło,
– Wojciech Werbicki,
– Krzysztof Wilczek,
– Tomasz Wyciszkiewicz,
– Krzysztof Zub,
– oraz, jako sekretarz, przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

W projekcie jest też informacja, że członkom za uczestnictwo w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie.

Udostępniamy projekt.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych.

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: janus.legislacja@mz.gov.pl – do dziesięciu dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.